Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Wincenty Pallotti, prezbiter
Dziś jest: Piątek, 22 stycznia 2021

Bilans Dnia

Wójt Marian Kmieciak dumny z 30 lat samorządu Odrzywołu

środa, 27 maj 2020 17:16 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Tego samego dnia mieszkańcy gminy Odrzywół wybrali 18-osobową Radę Gminy. Był to początek niezależnego samorządu gminnego w gminie. Przez te lata gmina zrealizowała wiele ambitnych programów inwestycyjnych, społecznych i kulturalno-oświatowych.

Pierwszą bardzo dużą inwestycją gminy była w budowa w 1991 r. składowiska odpadów i kontenerowego systemu ich odbioru. Równolegle gmina rozpoczęła ambitny program budowy wodociągów. - W 1990 r. w gminie istniał tylko w części Odrzywołu wodociąg publiczny z przestarzałą i często niesprawną technicznie hydrofornią. Część inwestycji wodociągowych gmina zrealizowała we własnym zakresie. Obecnie stopień zwodociągowania wynosi ponad 99%. Gmina posiada nowoczesne i wydajne Stacje Uzdatniania Wody w Kłonnie, Kolonii Ossie, Dąbrowie i Lipinach, które posiadają zbiorniki retencyjne i zapewniają w całości zapotrzebowanie na wodę - opowiada wójt Marian Kmieciak.

W 1991 r. gmina skomunalizowała wywłaszczone przez wojewodę działki przy ul. Opoczyńskiej. Uregulowała należności za wywłaszczenie, dokończyła budowę osiedla jednorodzinnego po stronie zachodniej i w całości zbudowała osiedle po stronie wschodniej. Działki zostały uzbrojone. - Sprzedawane przez gminę po niskiej cenie działki przyciągnęły na osiedle wielu mieszkańców, a zwłaszcza młodych rodzin. Ogółem na osiedlu powstało 135 działek budowlanych - powiedział gość Bilansu Dnia.

Mając już na początku lat 90-tych świadomość spadku poziomu wód, gmina przystąpiła do realizacji własnego Programu Małej Retencji, w ramach którego wybudowano zbiorniki wodne w Odrzywole (4,5ha), Łęgonicach Małych (3,5ha) i odnowiono w Kamiennej Woli i Wysokinie. Gmina przygotowała także działki i dokumentację na budowę zbiornika w Cetniu (7,5ha).

Z wójtem Marianem Kmieciakiem rozmawiał Radosław Mizera: