Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Alojzy Gonzaga, zakonnik
Dziś jest: Piątek, 21 czerwca 2024

DIECEZJA RADOMSKA

Rycerskie rezolucje

czwartek, 14 sierpnia 2014 12:09 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Rycerze Kolumba wyrazili głęboką wdzięczność i zobowiązali się do modlitwy dziękczynnej za wielki dar, jakim Święty Jan Paweł II był dla Kościoła i dla świata. Treść takiej rezolucji została przyjęta na dorocznej międzynarodowej Najwyższej Konwencji tej największej na świecie organizacji świeckich katolików, która odbyła się w Orlando na Florydzie.

W konwencji uczestniczył m.in. kapelan Rycerzy Kolumba ks. Wiesław Lenarowicz z Radomia i Delegat Stanowy w Polsce Zakonu Rycerzy Kolumba Andrzej Anasiak. Odnosząc się do przyjętej rezolucji powiedział, że Rycerze Kolumba będą prosić Świętego Jana Pawła II o wstawiennictwo, modląc się wraz z nim za Kościół, jak również o dobro naszego społeczeństwa i za rodzinę. - Postanowiliśmy również, że podejmiemy się Nowej Ewangelizacji poprzez "poważny i systematyczny wysiłek zmierzający do ewangelizacji kultury". Przyjęliśmy również rezolucję dotyczącą obrony wolności religijnej. Dlatego będziemy wzywać rządzących we wszystkich krajach, gdzie działają Rycerze Kolumba, by ustanowili prawodawstwo, które będzie chroniło instytucje religijne i osoby prywatne, od nacisku ze strony rządu w sprawach opieki zdrowotnej i innych godzących w wolność religijną - powiedział Andrzej Anasiak, który od maja jest nowym delegatem stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce. Dodał, że Rycerze Kolumba będą się "przeciwstawiać się wszelkiej akcji rządowej lub programowi polityki społecznej, który zmusza katolickie instytucje i osoby prywatne do pogwałcenia swoich najgłębszych przekonań moralnych i religijnych".

Kolejna rezolucja dotyczy budowania kultury życia. Dlatego też Rycerze Kolumba będą wzywać do ustanowienia praw, które bronią wolności sumienia lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych pracowników służby zdrowia, zapewniające, że nie mogą być zmuszani do przeprowadzania interwencji medycznych, które są niezgodne z ich przekonaniami religijnymi; takich samych praw będziemy żądać dla katolickich szpitali.

Rycerze Kolumba nigdy nie odstąpią od promowania definicji małżeństwa zgodnej z nauką Kościoła, która określa małżeństwo jako "dozgonny, wyłączny, wierny związek pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą, który jest wspólnotą życia i miłości". - Dlatego też postanowiliśmy, że będziemy się modlić do Ducha Świętego, by oświecił naszych wybranych przedstawicieli, by ustanowili prawa, i sędziów, by podejmowali decyzje, zgodnie z prawdziwą naturą małżeństwa i rodziny - powiedział Andrzej Anasiak.

Rycerze Kolumba od 130 lat w sposób szczególny wspierają Kościół i posługę następcy św. Piotra. Działają najprężniej w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Środkowej, Karaibach, Filipinach i w Polsce.

Rycerzem Kolumba może zostać: mężczyzna, który ukończył 18 lat, jest głęboko wierzącym i praktykującym członkiem Kościoła rzymskokatolickiego, czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary, zostanie zaproszony przez innego Rycerza lub dostarczy zaświadczenie od proboszcza swojej parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem i podda się rozmowie kwalifikacyjnej z kapelanem Zakonu.

ZAPRASZAMY DO NAS