Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Jan Boży, zakonnik
Dziś jest: Poniedziałek, 08 marca 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Są pieniądze na zabytki

piątek, 04 października 2013 14:32 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Ogłoszony został nowy nabór wniosków w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na rok 2013.

Ks. Roman Adamczyk z Diecezjalnego Zespołu Wdrażania Programów Pomocowych, którego celem jest wspieranie poszczególnych parafii i instytucji kościelnych w pozyskiwaniu funduszy unijnych informuje, że termin naboru wniosków upływa dnia 31 października 2013 r. Prognozowany budżet priorytetu to 82 mln złotych.

Środki z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są udzielenie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ks. Adamczyk zwraca uwagę, że do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich. Ponadto uprawnione do uzyskania wsparcia są osoby i instytucje będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja może obejmować sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; czy wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. - Można starać sie o fundusze na odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 procent oryginalnej substancji tej przynależności - powiedział ks. Adamczyk. Dodał, że minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 tys. zł.