Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Wincenty Lewoniuk i męczennicy z Pratulina
Dziś jest: Sobota, 23 stycznia 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Święty Kazimierzu, obroń nasze ideały!

poniedziałek, 04 marca 2019 20:48 / Autor: Jakub Szczechowski
fot. Radio Plus Radom
Jakub Szczechowski

- Czy dzisiaj są ideały? Czy w tym świecie subiektywnych narracji, gdzie według niektórych każdy Polak jest antysemitą, Kościół jest zbrodniczy i trzeba go postawić przed trybunałem w Hadze, Żołnierze Wyklęci to bandyci, każdy ksiądz ma coś za kołnierzem, jest miejsce na ideały? - pytał ks. bp Piotr Turzyński w homilii podczas Mszy Św. w bazylice św. Kazimierza w Radomiu. Za nami uroczystość odpustowa ku czci świętego Królewicza - patrona miasta Radomia i diecezji radomskiej.

- W tej godzinie Najśw. Eucharystii prosimy też o wstawiennictwo naszego patrona, aby diecezja, miasto Radom i kazimierzowska parafia stawały się mieszkaniem ludzi świętych - powiedział na początku Mszy Św., witając zgromadzonych, proboszcz parafii św. Kazimierza ks. prał. Grzegorz Senderski.

Bp Turzyński podjął refleksję na temat mądrości, nawiązując do tekstów Pisma Św., a zwłaszcza pierwszego czytania z Księgi Syracydesa. - Dla nas chrześcijan Chrystus jest mądrością. To jest mądrość ukryta. To jest mądrość, z którą Bóg stwarzał świat, każdego z nas. To jest mądrość, która jest Osobą. Istnieje mądrość. Trzeba jakoś się o tym przekonać. Istnieje mądrość poza nami. My mamy obowiązek jej szukać - mówił. Przytoczył prawa matematyczne, fizyczne, które rządzą światem, a ich sformułowanie przez Pitagorasa czy Newtona jest potwierdzeniem ukrytej w świecie mądości. - Niemądre jest mówienie, że nie ma mądrości. Dla nas chrześcijan ta mądrość to Bóg Stwórca. To On czyni wszystko mądrze. To On prowadzi dzieje świata. Ta mądrość jest uprzednia przed naszym rozumem, naszą edukacją. Trzeba jej szukać, prosić o nią, walczyć o nią.

Ks. bp Turzyński mówił o ideale mądrego człowieka, co nie jest wcale równoznaczne z wiedzą. - Bywają ludzie bardzo prości, niewykształceni, którzy są mądrzy. Możemy pomyśleć o swoich dziadkach, poprzednich pokoleniach. Dzisiaj myślimy o mądrym człowieku, który mieszkał w Radomiu, o mądrym radomianinie. Patrzymy na niego, dziękujemy Bogu za jego osobę i zastanawiamy się nad jego mądrością - mówił biskup. Podkreślił, że św. Kazimierz wyrósł z ideałów Średniowiecza, w którym to okresie były ideały rycerza, dobrego władcy czy świętego. - Szykowany na władcę Królestwa Polski i Litwy, mądry, wykształcony w Aakdemii Krakowskiej, prowadzonej przez duchownych, przez Kościół. Był sprawiedliwy i wrażliwy na ludzką krzywdę. Zarządzał sprawiedliwie z tego miejsca, z tego miasta - przedstawił zalety Kazimierza ks. bp Piotr.

- Chciałbym, żebyśmy postawili sobie pytanie - Czy dzisiaj są ideały? W takim świecie, jak niektórzy mówią, postprawdy. Czy to jest świat postideałów? Czy w tym świecie subiektywnych narracji, gdzie według niektórych każdy Polak jest antysemitą, Kościół jest zbrodniczy i trzeba go postawić przed trybunałem w Hadze, Żołnierze Wyklęci to bandyci, każdy ksiądz ma coś za kołnierzem, czy w takim świecie, gdzie dziecko podaje swoich rodziców do sądu, dlatego że bez jego zgody dali mu życie, czy jest miejsce na ideały? To jest świat, który, gdyby był tylko taki, to dryfuje ku chaosowi i pustce. Nie ma ideałów, nie ma punktów odniesienia, niczego nie musimy, nic nie powinniśmy, idziemy donikąd. Ależ to smutny świat - stwierdził biskup i kontynuował. - Czy w niektórych środowiskach nie jest ideałem człowiek bez płci, człowiek bez rodziny, najlepiej singiel, człowiek bez korzenia, człowiek bez żadnych tradycji i jednoznacznych wartości, człowiek korporacji, który nie wie kto, za co jest odpowiedzialny, człowiek bez ojczyzny, bez historii, zachwycony tylko sobą? Ale to nie są nasze ideały, nie zgadzamy się. Czy jednak w głębi serca nie tęsknimy za ludźmi mądrymi, szlachetnymi, dla których tak jest tak, a nie jest nie? Czy nie tęsknimy za ludźmi, którzy nie udają, potrafią służyć, kochać, nie szukając swojego interesu i zapominając o własnym ja? Tęsknimy. A więc gdzieś w głębi serca nosimy ideały. Człowiek nie może bez nich żyć.

 - Św. Kazimierzu, obroń nasze ideały. Pomóż nam i naucz nas szukać mądrości aż do końca, prosić o nią, walczyć o mądrość i oddawać cześć Temu, który daje mądrość - zakończył ks. bp Piotr Turzyński.

Mszy Św. przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. Pod koniec liturgii wręczył Medal św. Kazimierza. Otrzymała go historyk, wieloletnia pedagog dr Elżbieta Orzechowska. To ona zainspirowała swoich uczniów do napisania książki o ks. Romanie Kotlarzu. Fragmenty pisma, które biskup Tomasik skierował do laureatki, przeczytał kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej ks. prał. Edward Poniewierski.

 

Elżbieta Orzechowska:

W Eucharystii wzięli udział między innymi: wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, władze miasta Radomia i przedstawiciele Rady Miejskiej. Wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik.

Bazylikę na Zamłyniu wypełnili licznie wierni, tak z Radomia jak i innych zakątków diecezji radomskiej. Powiedzieli nam, czego uczy nas dziś św. Kazimierz.

Za wspólną modlitwę podziękował ks. bp Henryk Tomasik.

Liturgię uświetnił śpiewem chór parafialny.

Po Mszy Św. można było ucałować relikwie św. Kazimierza.

Św. Kazimierz był synem króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w 1458 roku w Krakowie. Był gorliwym czcicielem Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny. Zmarł 4 marca 1484 roku w Grodnie. Pochowany został w Wilnie. W latach 1481-83 przebywał na radomskim zamku jako namiestnik królewski w Koronie. Doradcą królewicza był nauczyciel-humanista Kallimach.

Od 1983 roku św. Kazimierz jest patronem miasta Radomia, natomiast diecezji radomskiej od 1992 roku. W 2002 roku w Radomiu odbyły się uroczystości jubileuszowe 400. rocznicy kanonizacji św. Kazimierza. Od 1994 roku uroczystości patrona miasta i diecezji obchodzone są w patronalnym kościele św. Kazimierza w Radomiu, który w 2003 roku został wyróżniony przez Jana Pawła II tytułem bazyliki mniejszej.