Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: święci męczennicy Poncjan, papież, i Hipolit, prezbiter
Dziś jest: 13 sierpnia 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Diecezja radomska: Prawie milion złotych na remonty kościołów od samorządu Mazowsza

wtorek, 07 lipca 2020 23:12 / Autor: Elżbieta Warchoł
polskaniezwykla.pl
Elżbieta Warchoł

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni wojewódzcy podjęli uchwałę o przyznaniu 975 tysięcy złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz prace budowlane w parafiach diecezji radomskiej

Wsparcie jest efektem ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w lutym br. naboru wniosków o dotacje na renowację budynków wpisanych do rejestru zabytków. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 165 wniosków o dotacje na łączną kwotę ponad 22 milionów złotych. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej Zarząd Województwa zarekomendował Sejmikowi do dofinansowania 90 podmiotów, w tym 17 wniosków złożonych przez kościelne osoby prawne należące do diecezji radomskiej.

Najwyższą dotację z subregionu radomskiego otrzymała parafia św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole na wymianę pokrycia dachowego i rynien hełmów przy wieży południowej w elewacji frontowej kościoła parafialnego w Odrzywole – 100 tysięcy złotych,

Parafia św. Jana Nepomucena w Przysusze otrzymała dotację na prace konserwatorskie na elementach kamiennych kolumnady portyku fasady kościoła parafialnego w Przysusze – 90 tysięcy złotych.

Parafia w Dobieszynie pozyskała 80 tysięcy na IV etap renowacji elewacji modrzewiowego kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a parafia w Przytyku będzie kontynuować remont elewacji wież i ściany frontowej kościoła Krzyża Świętego – 80 tysięcy złotych.

Parafia w Gródku otrzymała 80 tysięcy złotych na remont dzwonnicy.

Ojcowie paulini w Błotnicy wyremontują zabytkowe organy w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – 70 tysięcy złotych.

Parafia św. Jana w Radomiu zrealizuje I etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy wystroju renesansowej kaplicy Kochanowskich w kościele farnym św. Jana Chrzciciela w Radomiu – 70 tysięcy złotych.

Parafia św. Krzyża w Kozienicach dokona konserwacji stropu kasetonowego w prezbiterium kościoła – 60 tysięcy złotych.

Parafia w Iłży wykona prace konserwatorskie i organmistrzowskie przy organach piszczałkowych w kościele Wniebowzięcia NMP w Iłży – 60 tysięcy złotych.

Po raz kolejny beneficjentem dotacji od marszałka Adama Struzika jest parafia w Solcu nad Wisłą. Tym razem zostanie zrealizowany III etap konserwacji zabytkowych warstw malarskich i wypraw wapiennych we wnętrzu prezbiterium kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Solcu nad Wisłą - 40 tysięcy złotych.

Parafia we Wrzosie zrealizuje konserwację okien w kościele św. Wawrzyńca we Wrzosie – 40 tysięcy złotych.

Radomscy bernardyni dokonają konserwacji polichromii w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Radomiu – 40 tysięcy złotych.

Parafia w Wieniawie wykona prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej – 40 tysięcy złotych.

Parafia w Siennie przeznaczy 40 tysięcy na III etap remontu elewacji kościoła św. Zygmunta.

Parafia w Lisowie otrzymała 40 tysięcy złotych na II etap remontu elewacji kościoła Nawiedzenia NMP.

Parafia w Sieciechowie otrzymała dotację w wysokości 35 tysięcy złotych na konserwację ołtarza bocznego Matki Bożej z Dzieciątkiem w miejscowym kościele.

Również parafia w Kazanowie odnowi XIX-wieczny obraz Ukrzyżowanie w ołtarzu głównym w kościele parafialnym – 10 tysięcy złotych.

Parafia w Borkowicach wycofała swój wniosek o dotację na renowację krypty pod prezbiterium kościoła.

– Mazowsze to region, który zachwyca nie tylko pięknymi krajobrazami i bogatą tradycją, ale też niezwykłymi zabytkami. Są tu nie tylko zamki i urokliwie dworki, ale też wiele perełek architektury sakralnej. Warto o nie dbać, bo każdy z tych zabytków ma swoją historię i jest nieodłącznym elementem naszej regionalnej tożsamości. Dlatego cieszę się, że w tym roku udało nam się znaleźć dodatkowe środki, które pozwolą poprawić stan techniczny wielu z nich i przywrócić im dawny blask – powiedział nam marszałek Adam Struzik.

Zapraszamy do nas: