Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Wawrzyniec z Brindisi, prezbiter i doktor Kościoła
Dziś jest: Poniedziałek, 22 lipca 2024

DIECEZJA RADOMSKA

Krok milowy w opiece nad dziećmi

czwartek, 20 czerwca 2024 18:22 / Autor: Radosław Mizera
foto: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W diecezji radomskiej rozpoczęły się szkolenia dla księży w związku z wymaganiami „ustawy Kamilka”. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 20 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, uczestniczyło ponad 150 proboszczów i administratorów wspólnot parafialnych.

Szkolenie poprowadzili: ks. Grzegorz Zieliński, profesor Uniwersytetu Radomskiego i Wikariusz Sądowy Diecezji Radomskiej, oraz ks. Marcin Rogala, Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W spotkaniu uczestniczył również biskup radomski Marek Solarczyk.

Dzisiejsze szkolenie dotyczyło wdrożenia standardów ochrony małoletnich i osób bezbronnych w parafiach diecezji radomskiej i placówkach prowadzonych przez podmioty kościelne.

Ks. Grzegorz Zieliński przypomniał, że standardy działają w obie strony, nie tylko wobec dzieci ale i duchownych. Dodał, że jest to instrument chroniący też wszystkich pracowników, wolontariuszy pracujących w instytucjach kościelnych. - Jesteśmy jedną z pierwszych instytucji, które wdrażają standardy ochrony małoletnich. Mamy nadzieję, że rodzice będą mieli większe zaufanie wobec wspólnoty Kościoła. Mam też nadzieję, że dzięki wdrożeniu tych standardów, będzie można szybciej zdiagnozować sytuacje, gdzie dziecko może być zagrożone – mówił doktor nauk prawnych.

Przypomniał, że za wdrożenie standardów ochrony małoletnich i osób bezbronnych, odpowiedzialni są proboszczowie i administratorzy parafii. Muszą również podać do publicznej wiadomości, że wytyczne zostały wprowadzone w placówce parafialnej, zaś informacje powinny być zamieszczone na stronie internetowej parafii, gablocie informacyjnej, bądź wywieszone przy kancelarii od 15 sierpnia 2024 roku.

Bp Marek Solarczyk zwrócił uwagę, że Kościół radomski od kilku lat wprowadza wytyczne na płaszczyźnie administracyjnej, formalnej i prawnej, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim. - Naszym staraniem i konkretnym potwierdzeniem przez kapłanów i osoby, które w parafiach troszczą się o dzieci i młodzież jest, aby dalej mogły się piękne się rozwijać. Uważam spotkanie za bardzo owocne. Przestudiowaliśmy opracowanie, które otrzymali księża na temat standardów ochrony dzieci w naszych parafiach – powiedział bp Solarczyk.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że proboszcz i administrator parafii powołuje tzw. zespół ds. prewencji, w skład którego wchodzą: osoba odpowiedzialna za standardy ochrony dzieci, osoba zaufana, oraz osoba odpowiedzialna za interwencję. Pierwsza z nich troszczy się o to, aby standardy były w parafii znane, wdrażane i przestrzegane. Ponadto każda odrębna grupa parafialna, np. ministranci, może wyznaczyć własną taką osobę. Osoba zaufana powołana jest do przyjmowania zgłoszeń w przypadku naruszenia standardów lub zaistnienia incydentów przemocy, zaś osobą odpowiedzialną za interwencję w przypadku podejrzenia lub zaistnienia przemocy jest proboszcz lub administrator parafii. Może on jednak delegować do tego zadania kompetentną osobę.

Księża przeanalizowali również kodeks zachowań niedozwolonych, którymi są wszelkie formy okazywania niechcianej czułości, mocne i zamykające uściski, uniemożliwiające przerwanie kontaktu, czy też sadzanie na kolanach. Przestudiowali też zachowania właściwe w naszym kręgu kulturowym którymi są: uścisk dłoni lub delikatne objęcie, poklepanie po ramionach lub plecach jako wyraz akceptacji wsparcia, czy pocieszenia. Zaś przytulanie małych dzieci może odbywać się za zgodą rodziców i najlepiej w ich obecności.

Ks. Robert Kowalski jest proboszczem parafii św. Barbary w Pionkach. Uważa, że trzeba wciąż pamiętać o odpowiedzialności, jaka spoczywa na wspólnocie Kościoła. - Posługa wobec nieletnich osób musi być przejrzysta. Musimy chronić dzieci i samych siebie, dlatego trzeba spełnić standardy, które stawia przed nami ustawodawca i świat – podkreślił duszpasterz.

Ks. Tomasz Herc, proboszcz parafii św. Krzyża w Radomiu dodał, że Kościołowi od zawsze zależy na bezpieczeństwie i dobru ludzi, a szczególnie dzieci. - Przypomnę, że od kilku lat obowiązują w Kościele wytyczne dotyczące bezpieczeństwa nieletnich. Wprowadzenie standardów ochrony nieletnich jest kolejnym krokiem, który pomaga usystematyzować zapisy. Cieszę się, że dostaliśmy konkretną wiedzę, zadaliśmy wiele pytań, na które uzyskaliśmy odpowiedzi – powiedział ks. Herc.

W spotkaniu uczestniczył też ks. Grzegorz Lipiec, proboszcz parafii Matki Odkupiciela w Radomiu. - Nam wszystkim zależy na dzieciach i młodzieży oraz na ich rozwoju, pogłębianiu relacji z Bogiem. Ważne, aby rozwijały swoje relacje z rówieśnikami we wspólnocie Kościoła. Dzisiaj odpowiadamy na współczesne wyzwania – powiedział ks. Lipiec.

Przypomnijmy, że w związku z wejściem w życie w dniu 15 lutego 2024 roku ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (zwanej też „ustawą Kamilka”) i modyfikacją szeregu obowiązujących w Polsce przepisów, zostały nałożone na liczne podmioty nowe obowiązki w zakresie ochrony małoletnich. Jednym z tych obowiązków jest wprowadzenie do dnia 15 sierpnia 2024 roku tzw. standardów ochrony małoletnich, które dotyczą także kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Dlatego też biskup radomskim zarządził, że wszyscy proboszczowie i administratorzy w diecezji radomskiej, wzięli udział w jednym szkoleniu dotyczącym wdrożenia standardów ochrony małoletnich i osób bezbronnych w parafiach diecezji i placówkach prowadzonych przez podmioty kościelne oraz obowiązek wprowadzenia standardów ochrony w ustawowym terminie.

Kolejne dwa szkolenia odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 26 czerwca, oraz 8 lipca. Początek o godzinie 10.00.

- Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko ludzie Kościoła przyjmują ten ustawowy wymóg ich ochrony, ale przede wszystkim mamy świadomość moralnej odpowiedzialności za ich ochronę, za zapewnienie bezpieczeństwa, stworzenie przyjaznego dla nich środowiska, gdzie będą doceniane i szanowane. Standardy są krokiem milowym w ochronie dzieci, nie tylko strukturach państwowych ale i kościelnych – zakończył ks. Grzegorz Zieliński, profesor Uniwersytetu Radomskiego i Wikariusz Sądowy Diecezji Radomskiej.