Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica
Dziś jest: Środa, 25 listopada 2020

KULTURA

Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje

czwartek, 08 października 2020 08:51 / Autor: Elżbieta Warchoł
pixabay/geralt
Elżbieta Warchoł

Ruszyła kolejna edycja Festiwalu Sztuk Wizualnych Relacje. W tym roku, ze względu na stan epidemii, ma ona charakter interdyscyplinarnego, wirtualnego projektu, który otwiera się na wyzwania współczesnej sztuki sieciowej. Organizator festiwalu - Mazowiecki Instytut Kultury - ogłosił nabór typu open call. Mogą się do niego zgłaszać internetowi twórcy, performerzy, projektanci gier komputerowych, programów, aplikacji, eksperymentalni muzycy, artyści sztuk wizualnych działający w środowisku cyfrowym, animatorzy kultury wykorzystujący Internet w swoich działaniach.

Gra cyfrowa czy wirtualny performance, a może coś więcej? Jak rozumieć współczesną sztukę, dla której naturalnym środowiskiem jest Internet? Czy sztuka cyfrowa może budować świadomość poruszania się w świecie cyfrowym? Na te pytania próbuje odpowiedzieć projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury – Relacje Online, który jest mutacją Festiwalu Sztuk Wirtualnych. Relacje. Interdyscyplinarny, wirtualny projekt, który otwiera się na wyzwania współczesnej sztuki sieciowej.

Ambicją projektu, jest wejście w zupełnie nową przestrzeń - aktywny udział w rozwoju sztuki cyfrowej.

Doświadczając gwałtownego przeniesienia działalności społecznej do Internetu, w wyniku sytuacji związanej z koronawirusem, zdecydowaliśmy się na działanie artystyczne w środowisku internetowym i w efekcie ogłaszamy OPEN CALL na wirtualny, interaktywny projekt artystyczny. Liczymy na to, że zgłaszane aplikacje będą nie tylko czerpać z całej tradycji sztuki nowych mediów, ale także zaproszą odbiorców do refleksji związanej z podstawowymi wartościami życia społecznego i realnością ich zaistnienia w środowisku cyfrowym, w świecie, w którym mamy zupełnie inne możliwości konstruowania własnej tożsamości.

IDEA. Żyjemy w czasach kultury cyfrowej. Wraz z postępem technologicznym nasze życie ulega ewolucji. Pojawiają się nowe realia życia społecznego. Internet staje się „światem równoległym”, w którym, podobnie jak w realnym, tworzymy sieci relacji i fundamenty rozwoju.Sytuacja pandemii spowodowała, że oparta na Internecie technologia, będąc pośrednikiem w naszych wzajemnych relacjach, stała się elementem koniecznym, podtrzymującym międzyludzkie więzi.Widząc obecne przewartościowania w świecie cyfrowym, organizatorzy i kuratorzy Relacji wyłonili trzy najważniejsze ich zdaniem obszary, bez których rzeczywistość wirtualna ulega dehumanizacji. Są to:

 RELACJA KOMUNIKACJA EMPATIA. Te trzy hasła określają spektrum tematyczne projektu, ale także prowokują do pogłębionej refleksji dotyczącej budowania realnej przestrzeni komunikacji czy możliwości identyfikacji z innym w świecie cyfrowym.W odniesieniu do nich projekt powinien tworzyć przestrzeń dialogu, współpracy, solidaryzacji oraz świadomego uczestnictwa w świecie wirtualnym.

WIRTUALNY INTERAKTYWNY PROJEKT ARTYSTYCZNYSztuka współczesna operuje często pojęciami, których nie da się jednoznacznie zdefiniować. Rozumienie wielu z nich opiera się na pewnej intuicji popartej doświadczeniem kulturalnym.Wirtualny, interaktywny projekt artystyczny to mnogość możliwości zaistnienia sztuki w Internecie. Organizatorzy Relacji określają jedynie granice tego spektrum. Są to:projekty oparte na mechanice gier cyfrowych, projekty narracyjne,wirtualne działania performatywne, oparte na zasadzie „tu i teraz”, procesie angażującym artystę bezpośrednio, przez cały czas trwania projektu.Proponowane rozwiązania mogą mieć charakter hybrydowy, nieoczywisty, w pełni korzystający z możliwości technicznych, sieciowych i interaktywnych.KOGO ZAPRASZAMY?

Do nadsyłania zgłoszeń zapraszani są wszyscy twórcy, posługujący się technologią nowych mediów. OPEN CALL kierowany jest m.in. do:Profesjonalnych artystów i studentów z kręgu sztuki mediów;Projektantów gier i programistów;Muzyków eksperymentalnych wykorzystujących nowe technologie;Performerów działających w środowisku cyfrowym;Animatorów kultury wykorzystujących w swoich działaniach Internet.To tylko wybrane przykłady środowisk, posługujących się technologią nowych mediów. Ale organizatorzy i kuratorzy Relacji nie nakładają żadnych ograniczeń branżowych. Pod uwagę brane będą przede wszystkim projekty artystyczne nowe, ciekawe i niekonwencjonalne.

PODSTAWOWE INFORMACJEZgłoszenia będą przyjmowane przez formularz, dostępny w październiku pod adresem: www.relacjeonline.pl.Przyjmujemy aplikacje tylko w formie cyfrowej.Termin zgłoszeń – do 31 października 2020 roku, do godziny 23:59 CET. Warunkiem koniecznym dla projektu jest jego dostępność dla przeciętnego użytkownika Internetu.Kuratorzy: Małgorzata Miśkowiec, Karol Szafraniec. Wsparcie merytoryczne: Paweł Janicki. Koordynator: Milena Stryjewska. Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury.

(info: Mazowiecki Instytut Kultury)