Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: św. Rita z Cascia, zakonnica
Dziś jest: Niedziela, 22 maja 2022

KULTURA

Trwa nabór do programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022"

środa, 19 stycznia 2022 14:13 / Autor: Magdalena Król
fot CRP w Orońsku
Magdalena Król

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku realizuje program "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022", który finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trwa nabór wniosków do programu.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zainicjowało w roku 2021 własny program pod nazwą "rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2021", który był to pierwszy w Polsce program dotacyjny przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej.

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

Działania, które są objęte dofinansowaniem to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej - zewnętrznej i wewnętrznej za stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności np. w parkach rzeźby, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

W 2021 roku Centrum przeznaczyło prawie 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Dodatkowo zrealizowano cykl 13 webinariów z udziałem teoretyków i praktyków reprezentujących różne obszary zawodowe i środowiska związane z szeroką rozumianą problematyką sztuki w przestrzeni publicznej.

Specjalnie na potrzeby programu stworzony został "Kodeks dobrych praktyk konkursów pomnikowych" oraz opracowane są zasady dobrych praktyk rzeźby w przestrzeni publicznej.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2022 roku konstytuuje program własny pod nazwą "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022". W tym roku budżet programu wynosi 2 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej.

Nabór wniosków odbywa się do 14 lutego elektronicznie poprzez platformę witkac.pl.