Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Felicjan, męczennik
Dziś jest: Czwartek, 29 października 2020

RADOM

Wyróżnienie z Ministerstwa

środa, 23 września 2015 08:24 / Autor: Weronika Chochoł
fot. UTH Radom
Weronika Chochoł
Marta Ogorzałek, pracownik Katedry Chemii Wydziału Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa naszego Uniwersytetu otrzymała prestiżowe stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.Stypendia te przyznawane są corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i mają na celu wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, zatrudnionych w uczelniach lub instytutach badawczych.

To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla młodych naukowców w kraju. W tym roku miała miejsce już X edycja tego konkursu, w której rozpatrywanych było ponad 800 wniosków, a stypendium otrzymało 255 osób. Ocenie podlega m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.

Stypendystka z radomskiej Uczelni pracuje na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa, w Katedrze Chemii. W 2014 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od września 2005 roku była Wykonawcą w 10 projektach badawczych, realizowanych w Katedrze Chemii UTH  Radom, finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie pracuje przy realizacji projektu pt. „Opracowanie nowej generacji, ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2”.

Warto dodać, że analogiczne stypendium otrzymała w ubiegłym roku Emilia Klimaszewska, również z Wydziału Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa.