Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Kazimierz Królewicz
Dziś jest: Czwartek, 04 marca 2021

RADOM

Dzień otwarty w NFZ

piątek, 06 grudnia 2013 11:24 / Autor: Elżbieta Warchoł
Elżbieta Warchoł

Sobota, 7 grudnia będzie dniem otwartym we wszystkich delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na Mazowszu.

W sobotę, 7 grudnia, w NFZ Mazowsze dzień otwarty. Od godz. 8:00 do 16:00 NFZ zaprasza  po odbiór haseł dostępu do ZIP. Pierwsze 100 osób, które 7 grudnia założą w Warszawie konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta otrzyma książkę Tomasza Filarskiego i Tomasza Sroki pt. „Zrozumieć prawa pacjenta”. Ze swojego indywidualnego konta w ZIP korzysta  już ponad 56 tysięcy mieszkańców Mazowsza.

Początek grudnia to także dobry moment aby wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) z myślą o sezonie narciarskim. Ferie zimowe na Mazowszu już od 17 lutego!

Wydany w ramach Akademii NFZ przewodnik „Zrozumieć prawa pacjenta” w sposób przystępny wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji ochrony zdrowia. Opisuje zarówno zasady udzielania świadczeń w kraju i zagranicą, jak i prawa pacjenta w jego relacjach z instytucjami ochrony zdrowia. Recenzujący książkę prof. Andrzej Zoll stwierdził: „(…) otrzymałem do recenzji wysoce kompetentne i kompletne opracowanie, niezwykle potrzebne pacjentom, a także personelowi medycznemu”.

Portal Zintegrowany Informator Pacjenta (zip.nfz.gov.pl) składa się z czterech głównych części. Serwis informacyjny „Twój Portal” oraz informator „Gdzie się leczyć” są ogólnodostępne. Sprawdzisz tu m.in. w których szpitalach i przychodniach możesz leczyć się bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia, a także jak dojechać do tych placówek i w jakich godzinach są otwarte.

Zakładając osobiste konto w ZIP otrzymasz dodatkowo dostęp do informacji zawartych w „Rejestrze Usług Medycznych” oraz na stronie „Prawo do świadczeń zdrowotnych”.
 
Karta uprawnia w nagłych przypadkach do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie karty i przynieść go do siedziby oddziału NFZ bądź delegatury (podpisany wniosek można także przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem). Karta wydawana jest „od ręki”. Jeśli wniosek prześlemy,  EKUZ zostanie przekazana we wskazany we wniosku sposób – kartę można odebrać osobiście w oddziale bądź delegaturze NFZ Mazowsze lub wskazać adres, na który zostanie przesłana.

UWAGA! Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ważna jest przez 6 miesięcy.

Czekamy na ubezpieczonych w stołecznej siedzibie NFZ Mazowsze i delegaturach od 8.00 do 16.00:

Skany wypełnionych i podpisanych wniosków o EKUZ można przesłać na adres:

(za: NFZ Mazowsze)

Tag: