Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Jan Boży, zakonnik
Dziś jest: Poniedziałek, 08 marca 2021

RADOM

W jedności siła

środa, 08 stycznia 2014 15:20 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Powstało Stowarzyszenie "Związek Gmin Przysusko – Szydłowieckich".

W zebraniu założycielskim wzięło udział 16 przedstawicieli - burmistrzów, wójtów i przewodniczących rad - gmin, które podjęły uchwały o przystąpieniu do tworzonego Związku. Są to gminy Szydłowiec, Przysucha, Borkowice, Chlewiska, Gielniów, Jastrząb, Mirów, Orońsko i Wieniawa. Na przewodniczącego zarządu stowarzyszenia wybrany został Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Wiceprzewodniczącym zarządu został Burmistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik, sekretarzem – Wójt Chlewisk Krzysztof Adamczyk. Ustalono także, że siedziba władz stowarzyszenia będzie się mieścić w szydłowieckim ratuszu. Do najważniejszych celów statutowych nowo powstałego Związku Gmin Przysusko – Szydłowieckich należy przede wszystkim opracowanie ogólnej koncepcji rozwoju gmin, wchodzących w jego skład, wspólne podejmowanie przez zrzeszone gminy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ekonomicznego, a także ich reprezentowanie wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz obrona wspólnych interesów. Gminy mają zamiar działać wspólnie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, dbać o rozwój infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na poziomie lokalnym i regionalnym, aktywnie wspierać ochronę środowiska naturalnego, działać na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju edukacji. We wspólnym działaniu gminy zrzeszone w Związku będą miały o wiele większe możliwości realizacji programów na rzecz zatrudnienia, pozyskiwania inwestorów, a co niezmiernie istotne – nieporównywalnie większe możliwości absorpcji środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.