Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Kazimierz Królewicz
Dziś jest: Czwartek, 04 marca 2021

RADOM

Nasz projekt w SRT

poniedziałek, 13 stycznia 2014 13:30 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Projekt prac na linii kolejowej nr 8 (odcinek Warka – Radom) znalazł się w Strategii Rozwoju Transportu – strategicznym dokumencie wyznaczającym priorytety inwestycyjne kraju do 2020 r.

– Sam fakt, że ta inwestycja znalazła się w dokumencie implementacyjnym, pokazuje, jak jest ważna dla Radomia, dla Mazowsza, ale i dla kraju. Teraz istotne są opinie samorządowców i mieszkańców, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w konsultacjach prowadzonych przez ministerstwo. To ważne, by wzmocnić pozycję tych inwestycji – apeluje wicemarszałek Leszek Ruszczyk.
Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących priorytetów inwestycyjnych kraju. Umieszczenie danej inwestycji w tym dokumencie daje szansę na jej realizację – czy to w oparciu o środki krajowe, czy też unijne.
Modernizacja linii kolejowej nr 8 była jedną z inwestycji, o które wnioskował do rządu samorząd województwa mazowieckiego. Jest to istotne połączenie Radomia z aglomeracją warszawską. Obecnie na niektórych odcinkach maksymalna prędkość jazdy pociągów została obniżona do 40-80 km/h. Poza tym występują liczne ograniczenia prędkości do 20 km/h (w rejonie przejazdów kolejowych). Pogarszający się stan techniczny coraz bardziej utrudniał korzystanie z tej linii. Jej modernizacja jest konieczna. Umożliwiłaby prowadzenie pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością 140-160 km/h i 120 km/h dla pociągów towarowych. Aby ruch odbywał się na tej trasie płynnie, niezwykle ważne jest dobudowanie drugiego toru. Inwestycja znacząco poprawi płynność ruchu na linii Warszawa – Radom.
Z wnioskowanych przez samorząd województwa inwestycji drogowych w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. znalazły się budowa drogi ekspresowej S12 i obwodnicy Radomia. „Ekspresówka” S12 została ujęta w ramach dwóch projektów – odcinek od granicy województwa łódzkiego do Radomia i jako drugi od Radomia do granicy z województwem lubelskim. Jest to inwestycja ważna z punktu widzenia całego kraju, bo ma być ułatwieniem w poruszaniu się z centrum na wschód, w kierunku granicy polsko-ukraińskiej.
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Jedlińsk – Młodocin (czyli zachodniej części obwodnicy Radomia) jest istotna przede wszystkim dla mieszkańców miasta.