Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci Berard i Towarzysze
Dziś jest: Sobota, 16 stycznia 2021

RADOM

Kończy się nabór do Rady Seniorów

piątek, 04 listopada 2016 11:57 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: UM Radom
Elżbieta Warchoł

Do 4 listopada można zgłaszać kandydatów do Radomskiej Rady Seniorów.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych. Członkami Radomskiej Rady Seniorów mogą zostać przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać osoby oraz podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Zgłoszenia kandydatów na członków Radomskiej Rady Seniorów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata na członka Radomskiej Rady Seniorów zawierające: zgodę na kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniami, należy złożyć w kancelarii Prezydenta Miasta Radomia w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. J. Kilińskiego 30 pok. 100 w terminie do dnia 4 listopada 2016 r.
Zgodnie ze Statutem Radomskiej Rady Seniorów członkowie Rady, wybierani będą w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na spotkaniu otwartym zwołanym przez Prezydenta Miasta Radomia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
W wyniku wyborów, członkowie Rady powołani zostaną przez Prezydenta Miasta Radomia w drodze zarządzenia. Kadencja Rady Seniorów wynosi 2 lata, licząc od dnia powołania jej członków. (za: UM Radom)