Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Wojciech, biskup i męczennik, główny patron Polski
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Smardzewice
Dziś jest: Piątek, 23 kwietnia 2021
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 205.

RADOM

Spór o religię - aktualizacja - rozmowa z wiceprezydentem

czwartek, 20 lutego 2014 11:03 / Autor:

Wiceprezydent Radomia Ryszard Fałek odpowiedział na wypowiedzi dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty Doroty Sokołowskiej. Chodzi o zajęcia religii w przedszkolach. W czwartek przed południem do naszej Redakcji dotarło pismo wiceprezydenta odpowiedzialnego za oświatę w mieście. Jego treść publikujemy w całości. Po południu gościliśmy wiceprezydenta na antenie Radia Plus Radom.

Wiceprezydent Ryszard Fałek był gościem czwartkowego magazynu reporterów w Radiu Plus Radom po godzinie 16. Oto zapis rozmowy na naszej antenie.

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Treść pisma od wiceprezydenta Ryszarda Fałka:

W nawiązaniu do wypowiedzi w mediach Pani Doroty Sokołowskiej, Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu, na temat Jej stanowiska w sprawie zasad organizowania i prowadzenia zajęć religii w przedszkolach informuję, iż nie zgadzam się z taką interpretacją przepisów. Powyższą kwestię reguluje przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) w następującym brzmieniu „W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców". Przytoczony zapis nie daje podstaw do przyjęcia zasady, że zajęcia z religii należy umieszczać wyłącznie przed lub po zajęciach wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Świadczy o tym również stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 2012 r., dotyczące bezpłatnego nauczania religii w przedszkolach oraz treść pisma Ministra Edukacji Narodowej do Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 września 2011 r., w którym Pani Krystyny Szumilas napisała: „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo zagwarantowało w art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz U z 1998 r. Nr 51, poz. 318) szkoły publiczne podstawowe ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują, zgodnie z wolą zainteresowanych, naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych przedszkolnych. Prawo rodziców do zapewnienia ich dzieciom wychowania religijnego zgodnego z ich przekonaniami jest zagwarantowane również przepisami art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie zależy od formy organizacyjnej, w jakiej jest realizowane wychowanie przedszkolne. Zajęcia z religii, podobnie jak zajęcia realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, mają charakter dydaktyczno-wychowawczy, co wynika z odrębnych regulacji prawnych. (…) Nauka religii powinna odbywać się w ramach czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustalonego przez organ prowadzący przedszkole zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.” Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając zapis § 1 ust. 1 Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia stanowiący, iż „Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zwane dalej „przedszkolami”, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie”, propozycja Pani Dyrektor Sokołowskiej, aby „(…) wydłużyć o te 15, czy 30 minut zajęcia wynikające z podstawy programowej (…)” świadczy o nieznajomości prawa miejscowego.