Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

RADOM

Ku chwale ojczyzny!

czwartek, 14 marca 2019 14:13 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Mazowiecka policja rośnie w siłę! 64 policjantów, w tym 11 kobiet złożyło w czwartek, 14 marca ślubowanie. 

Po uroczystym ślubowaniu nowo przyjęci policjanci nie będą próżnować - pod koniec marca wyjadą na półroczne szkolenie do Centrum Szkolenia Policjantów w Legionowie. Tam funkcjonariusze rozpoczną kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Udoskonalą również swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po pół roku wrócą do Radomia z nową siłą, wiedzą, zmotywowani i gotowi do służby na rzecz państwa i obywateli. Po szkoleniu funkcjonariusze będą pełnić służbę w 21 jednostkach garnizonu mazowieckiego oraz w samodzielnych pododdziałach prewencji policji w Radomiu i Płocku. 

W czwartek, 14 marca nowo przyjęci policjanci złożyli uroczyste ślubowanie: 

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Posterunkowa Paulina Soplicka zauważa, że nie było łatwo przejść przez kolejne etapy rekrutacji, jednak służba w policji od dziecka była jej marzeniem: 

 Najlepszy wynik podczas zmagań rekrutacyjnych zdobył post. Mariusz Mucha uzyskując 180 punkty na 220 możliwych. - Od zawsze chciałem służyć ojczyźnie - przekonuje:

Dumy z syna nie kryje Robert Mucha, który towarzyszył mu w uroczystej chwili składania przysięgi:

 

- Żaden dzień służby nie jest taki sam. Będą trudne zdarzenia, życiowe dylematy, radości, ale też i dramaty ludzkie. I tylko jedno ich będzie łączyć - odpowiedzialność za to, co podejmujecie na miejscu - mówiła podczas uroczystości podinsp. Aneta Pawlińska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu: 

 

Na 2019 rok przewidzianych jest pięć naborów. - Robimy wszystko, żeby zminimalizować liczbę wakatów w naszej formacji. Jesteśmy na dobrej drodze - mówi insp. Tomasz Michułka - komendant wojewódzki Policji zs. w Radomiu: 

 

Policjantem może być każdy obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. - Warunkiem koniecznym jest bardzo dobre zdrowie, potrzeba jest również duża wiedza i zdrowie psychiczne: 

 

Przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku planowane są na: 21 maja, 16 lipca, 12 września, 7 listopada i 30 grudnia. 

Zapraszamy do nas: