Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Józef Sebastian Pelczar, biskup
Dziś jest: Wtorek, 19 stycznia 2021

RADOM

Kierunek lekarski z negatywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej

poniedziałek, 28 października 2019 13:15 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Brak prosektorium, dostępu do wyposażenia i pracowni, nieskuteczny sposób doboru treści programowych i metod kształcenia, niski poziom kandydatów na listach rankingowych - Polska Komisja Akredytacyjna wydała negatywną ocenę wydziałowi lekarskiemu na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej radomskiego Uniwersytetu.

Wydział lekarski przez Polską Komisję Akredytacyjną oceniony został po raz pierwszy. Przedstawiony raport dotyczy wizytacji dokonanej w dniach 25-26 stycznia.

Wydział oceniony został na podstawie ośmiu kryteriów: 

                                    

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej posiada bazę własną o łącznej powierzchni ponad 945 metrów kwadratowych. Do dyspozycji Wydziału jest 12 sal wykładowych oraz Aula Główna. Aule wyposażone są w projektor multimedialny, ekran i nagłośnienie. Sale te zapewniają odpowiednie do liczby studentów, warunki do realizacji wykładów i seminariów.Wydział nie posiada natomiast prosektorium, a więc nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa dotyczących kształcenia na kierunku lekarskim.

Komisja zwróciła również uwagę na fakt, że baza dydaktyczna nie jest w pełni dostosowana do specyfiki kierunku studiów oraz trybu studiowania. Brakuje laboratoriów naukowo-badawczych wyposażonych w aparaturę i specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań m.in.z zakresu naukowych podstaw medycyny czy nauk przedklinicznych. Na Wydziale nie ma też wystarczającej liczby adekwatnie wyposażonych sal ćwiczeniowych wyodrębnionych dla poszczególnych przedmiotów. Studenci anatomii nie mają możliwości nauki oraz zdawania egzaminów w prosektorium.

Wśród uwag znalazły się również zbyt liczne grupy studentów na zajęciach praktycznych. Zdaniem PKA kandydaci na kierunek lekarski uzyskali stosunkowo niskie wyniki na maturze. 

Komisja ma również zastrzeżenia co do kadry kształcącej przyszłych lekarzy. Z raportu wynika, że udział osób prowadzących zajęcia, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy jest zbyt mały, aby spełniać wymagania określone w przepisach prawa dotyczących kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim, któremu przyporządkowano kierunek lekarski. Jednocześnie stwierdzono, że 9 z 22 pracowników naukowo-dydaktycznych (tj. 41%) nie wykazuje dorobku badawczego w dyscyplinie medycyna lub biologia medyczna, opublikowanego w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Całość raportu dostępna jest tutaj

Próbowaliśmy skontaktować się z rzecznikiem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, by poznać stanowisko uczelni w tej sprawie, niestety - bezskutecznie.