Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Kamil de Lellis, prezbiter i zakonnik
Dziś jest: 14 lipca 2020

RADOM

Prof. Sławomir Bukowski nowym rektorem UT-H

środa, 27 maj 2020 15:39 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MNowakowska/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Profesor Sławomir Bukowski został nowym rektorem Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Kolegium Elektorów, w składzie 46 osób jednogłośnie wybrało profesora na czteroletnią kadencję.

Uroczyste ogłoszenie wyników wyborów odbyło się a Auli Głównej UT-H. Profesor dr hab. Sławomir Bukowski przedstawił Radzie Uczelnianej swoją wizję i strategię rozwoju uczelni na lata 2020-2024.

Wśród najważniejszych zadań, jakie postawił sobie nowy rektor są przede wszystkim rozwój i promocja uczelni. - Generalnie mój pomysł polega na zbudowaniu bardzo silnej, lokalnej uczelni znanej w kraju i za granicą - mówi profesor. - Uczelnia to instytucja, która musi mieć misję i my tę misję mamy. Jedną z tych misji jest danie młodzieży z Radomia możliwości nauki na uniwersytecie w Radomiu - dodaje:

Rozwój uczelni, zdaniem rektora, ma zmierzać w kierunku osiągnięcia statusu uczelni znanej i cenionej za jakość kształcenia, wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwentów oraz wyniki badań naukowych w regionie, kraju i za granicą.

Profesor Sławomir Bukowski zamierza także zabiegać o pozyskanie środków finansowych z budżetu centralnego na dalszy rozwój kierunku lekarskiego. To, co w tej chwili najpilniejsze, to poprawa i rozwój bazy dydaktycznej oraz organizacji pracy na wydziale nauk o zdrowiu:

Profesor zaznaczył, że uczelnia wciąż inwestuje w rozwój kierunku lekarskiego. Tym, czego najbardziej brakuje teraz studentom medycyny, to prosektorium:

Wśród celów dydaktycznych rektor wymienia: stworzenie kompleksowej i przejrzystej oferty edukacyjnej dostosowanej do zapotrzebowania na rynku pracy, zwiększenie liczby zajęć prowadzonych w języku angielskim, czy intensyfikację wymiany zagranicznej studentów w ramach programu Erasmus. - W ramach tego programu mamy 79 umów z 21 krajami Unii Europejskiej i Turcją. Mamy 290 tysięcy euro na wymianę studentów i wykładowców. Jeśli tylko ktoś chce jechać i zna język angielski, to nie ma problemów. Otwarte są wyjazdy od Portugalii po Łotwę i Estonię. Wystarczy tylko chcieć - mówi profesor.

Prof. Sławomir Bukowski zastąpił prof. Zbigniewa Łukasika. Urząd obejmie 1 września.

Zapraszamy do nas: