Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Celina Borzęcka, zakonnica
Dziś jest: Poniedziałek, 26 października 2020

Samorząd

RADPEC stawia na ekologię

piątek, 05 czerwca 2020 13:27 / Autor: Michał Kaczor
fot. Łukasz Wójcik/UM Radom
Michał Kaczor

RADPEC unowocześni instalację oczyszczania spalin. Koszt inwestycji to prawie 170 mln zł.

Dziś odbyło się podpisanie umowy RADPEC-u z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Spółka ciepłownicza unowocześni instalację oczyszczania spalin.

- Inwestycja dotyczy naszej instalacji wytwarzania ciepła, a dokładniej modernizacji w celu spełnienia nowych wymagań związanych z ochroną środowiska. Projekt został zatwierdzony w 2017 roku. Inwestycja związana jest z dyrektywą Parlamentu Europejskiego, która narzuca na firmy ciepłownicze nowe wymogi, jeśli chodzi o emisję gazów do atmosfery - tłumaczy Tomasz Nita, prezes RADPEC-u.

 

Inwestycja ma być gotowa do stycznia 2023 roku. Koszt to 168,5 mln zł, z czego 150 mln zł będzie pochodziło z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego. RADPEC przeznaczy pieniądze na realizację projektu obejmującego modernizację istniejących kotłów w Ciepłowniach Północ i Południe.

- Sprawy samorządów są nam szczególnie bliskie. Od lat poprawiamy jakość życia Polaków w każdym regionie kraju. Finansując takie inwestycje wpływamy na realizację zadań publicznych związanych z mieszkalnictwem, ochroną zdrowia, budową obiektów sportowych, użyteczności publicznej, wodociągów i kanalizacji, gospodarką odpadami, transportem, czy ciepłownictwem – tak jak w tym przypadku. Bardzo cieszymy się, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie radomianie zyskali gwarancję bezpieczeństwa i stabilizacji systemu ciepłowniczego na kolejne lata - powiedział Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

- To bardzo ważny dzień dla Radomia. Podpisanie umowy z BGK otwiera drogę do rozpoczęcia inwestycji, która jest niezbędna. Spółka „RADPEC” produkująca ciepło dla mieszkańców Radomia może bowiem funkcjonować w obecnym stanie technicznym tylko do końca 2022 r. Później musi już posiadać nowe, bardziej skuteczne instalacje wychwytujące zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Niezmiernie istotny jest fakt, że cały ten proces będziemy mogli przeprowadzić bez zmiany struktury własnościowej Radpecu. To gwarancja stabilności całego systemu ciepłowniczego i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla radomian - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Modernizacja ciepłowni będzie polegała na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki planowanej przez „RADPEC” inwestycji radykalnie zmniejszy się emisja gazów i pyłów do powietrza (SO2 – siedmiokrotnie, NOx – dwukrotnie oraz pyłów - ponad pięciokrotnie). Dzięki temu ciepłownia spełni wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Dotyczą one wartości emisyjnych, które zostały określone w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kar za przekroczenie - od 1 stycznia 2023 - dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń lub podwyższonych o 500% opłat za brak pozwolenia. Niedostosowanie do przepisów może bowiem, zgodnie z prawem, skutkować cofnięciem pozwoleń zintegrowanych. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się też opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszone do Marszałka Województwa.

Realizacja projektu to także działanie zgodne z uchwałą antysmogową i programem ochrony powietrza uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz planem gospodarki niskoemisyjnej przyjętym przez Radę Ministrów. - „RADPEC” S.A. zawsze skutecznie reagował na zmiany przepisów dotyczących ochrony środowiska. Emisja zanieczyszczeń powietrza jest obecnie znacznie poniżej aktualnie obowiązujących norm. Ostatnie inwestycje ograniczyły ilość wytwarzanego pyłu do poziomu niższego o prawie 70% od pułapu ustalonego przepisami. W tej chwili nasza spółka stoi przed największym w historii wyzwaniem dalszej redukcji emisji gazów i pyłów do jeszcze niższych poziomów niż obecnie – podkreśla Tomasz Nita, Prezes Zarządu „RADPEC” S.A. Dostosowanie do unijnych wymagań musi nastąpić do 31 grudnia 2022 roku. Dotyczy to obniżenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń: SO2 z 1500 do 200 mg/Nm3; NOx z 400 do 180 mg/Nm3 oraz pyłu z 400 do 14 mg/Nm3.

Do tej pory spółka RADPEC opracowała model finansowy przedsięwzięcia, studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy dostosowania kotłów do wymagań prawnych. Ponadto wykonano badanie sprawności wytwarzania ciepła kotłów WR-25 zainstalowanych w Ciepłowni „Południe” i Ciepłowni „Północ”. W drodze przetargu wyłoniono Inżyniera Umowy oraz rozpisano postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy, z którym w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. To będzie oznaczało rozpoczęcie blisko 2,5-letniego okresu realizacji inwestycji.