Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Wincenty a Paulo
Dziś jest: 27 września 2020

Wydarzenia

Za hejt wśród dzieci odpowiedzialni są dorośli!

środa, 12 sierpnia 2020 10:06 / Autor: Beata Okulińska
fot. Kameralne Lato
Beata Okulińska

Już co najmniej 20 procent dzieci i młodzieży doświadcza mowy nienawiści w Internecie od swoich rówieśników, a liczba dotkniętych hejtem systematycznie rośnie. Specjaliści nie mają wątpliwości - za zachowania dzieci w świecie wirtualnym odpowiedzialni są dorośli. Nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także wszyscy ci, którzy sami obrażają innych w swoich internetowych komentarzach.

Problemowi hejtu poswięcona była duskusja policjantów z komend wojewódzkich ze specjalistami, zajmującymi się na codzień pomocą dzieciom, które są ofiarami mowy nienawiści. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wypracowanie nowych sposobów walki z tym zjawiskiem. 

Ocena zjawiska jest bardzo pesymistyczna. Ilość hejtu w Internecie systematycznie rośnie, a coraz więcej dzieci uważa takie negatywne zachowania za normalne. Ofiary internetowej przemocy często są też same ze swoim problemem.

Zdaniem Jarosława Jaworskiego, moderatora dyskusji, który na codzień zajmuje się wychwytywaniem hejtu wobec dzieci i nagłaśnianiem problemu, rodzice powinni rozmawiać z dziećmi o tym, co dzieje się w Internecie. Ważne jest, by zainteresowali się, jakie strony przeglądają ich dzieci i właściwie reagowali. Dużym problemem jest to, że również dorośli stosują mowę nienawiści w swoich komentarzach w Internecie, a dzieci uczą się od nich. Jego zdaniem, jeśli nie ograniczymy w znacznym stopniu hejtu wśród dzieci i młodzieży, za kilka lat będziemy mieli bardzo poważny problem, bo młodzi ludzie, którzy dziś uważają obrażanie i znęcanie się psychiczne nad słabszymi za normalne, staną się dorosłymi, którzy przeniosą swoje wzorce zachowania do świata dorosłych. I to ci ludzie będą głosować w wyborach i zasiadać w różnych instytucjach.

Posłuchaj rozmowy z Jarosławem Jaworskim o tym, co mogą zrobić dorośli, by przemocy w Internecie było mniej:

To mit, że jesteśmy anonimowi w Internecie - podkreśla podkomisarz Michał Pokorski z Mazowieckiej Policji, zajmujący się cyberprzemocą. Każdego da się znaleźć, czasem jest to tylko kwestia czasu. Również policja potwierdza, że zjawisko hejtu w Internecie stale się nasila. Funkcjonariusze walczą z mową nienawiści na dwa sposoby: albo prowadzą dochodzenie na wniosek pokrzywdzonego, albo sami wyłapują osoby stosujące hejt i wszczynają dochodzenie. Michał Pokorski podkreśla też, że z doświadczeń policji jasno wynika, że osoba dotknięta przemocą w Internecie, często czuje się samotna i nie wie, gdzie szukać pomocy. Dlatego bardzo ważne jest, by dorośli, nie tylko rodzice, ale też nauczyciele czy sąsiedzi, zwracali uwagę na to, że coś złego dzieje się z dzieckiem.

Posłuchaj rozmowy z podkom. Michałem Pokorskim o tym, jakie kary grożą sprawcom internetowej przemocy:

Także Lucyna Kicińska, pedagog z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, pracująca w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, podkreśla, że wiele dzieci czuje się zostawionych samym sobie z tym problemem. Większość z nich nie wierzy, że problem można rozwiązać, a niektóre uważają hejt wymierzony w siebie za coś normalnego. Podkreśla, że z dziećmi doświadczającymi przemocy w pierwszej kolejności należy porozmawiać o ich problemie, zapewnić je, że chcemy im pomóc i wysłuchać je. Nie wolno w trakcie takiej rozmowy dzieci krytykować ani oceniać. Dziecko powinno czuć się bezpiecznie.

Posłuchaj rozmowy z Lucyną Kicińską o tym, skąd bierze się zjawisko hejtu i jak konkretnie pomóc dzieciom, które doświadczają słownej przemocy:

Rozmawiała Beata Okulińska.

Dyskuska odbyła się w ramacj 13. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych "Kameralne Lato".