Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: bł. Celina Borzęcka, zakonnica
Dziś jest: Poniedziałek, 26 października 2020

RADOM

Mieszkańcy okolic Radomia odetchną

poniedziałek, 24 sierpnia 2020 11:33 / Autor: Michał Kaczor
fot. Michał Kaczor/Radio Plus Radom
Michał Kaczor

Ciepłownie "Południe" i "Północ" będą emitowały mniej zanieczyszczeń do środowiska. Spółka RADPEC podpisała umowę z firmą SBB Energy na dostosowanie instalacji do wymogów europejskich.

Spółka RADPEC podpisała umowę z firmą SBB Energy na "Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT". Decyzją Komisji Europejskiej ciepłownie będą musiały spełniać bardziej rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń.

- To największa inwestycja od lat w firmie RADPEC. Kontrakt jest wypełnieniem treścią tego, co zostało zawarte w programie "RADPEC 2023 +". Po trwającym przeszło pół roku przetargu udało się wyłonić wykonawcę - firmę SBB Energy. To firma, która ma ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie realizacji inwestycji w energetyce - mówi Tomasz Nita, prezes spółki RADPEC.

Inwestycja ma być zakończona do końca 2022 roku. Dzięki temu spółka spełni wymogi Unii Europejskiej w zakresie emisji spalin.

- Europa idzie do przodu i narzuciła nowe, bardziej restrykcyjne normy dotyczące emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Zainstalujemy instalacje odsiarczania, odazotowania i bardziej nowoczesne filtry workowe, które pozwolą nam dotrzymać normy emisyjne, obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Będziemy emitowali dużo mniej tlenków azotu, tlenków siarki i pyłów. Myślę, że wszyscy mieszkańcy okolic Radomia na pewno to odczują. To poprawi powietrze i warunki środowiskowe - mówi Krzysztof Zborowski, wiceprezes RADPEC-u.

Planowane nakłady na tę inwestycję to blisko 115 mln złotych netto, z czego ok. 18 mln złotych to wkład własny, pozostała część będzie pochodziła z kredytu bankowego.

- Dla nas to naprawdę duża satysfakcja, że klient obdarzył nas takim zaufaniem. To dla nas kolejny projekt generalnego wykonawstwa, na którym chcemy pokazać, że dysponujemy wszelkimi środkami i technologiami, które umożliwią dostosowanie tutejszych ciepłowni do wymogów BAT - mówi Ziemowit Słomczyński, prezes SBB Energy.

Modernizacja ciepłowni będzie polegała na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki planowanej przez „RADPEC” inwestycji radykalnie zmniejszy się emisja gazów i pyłów do powietrza (SO2 – siedmiokrotnie, NOx – dwukrotnie oraz pyłów - ponad pięciokrotnie). Dzięki temu ciepłownia spełni wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Dotyczą one wartości emisyjnych, które zostały określone w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kar za przekroczenie - od 1 stycznia 2023 - dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń lub podwyższonych o 500% opłat za brak pozwolenia. Niedostosowanie do przepisów może bowiem, zgodnie z prawem, skutkować cofnięciem pozwoleń zintegrowanych. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się też opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszone do Marszałka Województwa.