Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Jan Kanty, kapłan
Dziś jest: 20 października 2020

RADOM

Wykłady na UT-H stacjonarnie, hybrydowo, ale przede wszystkim zdalnie

wtorek, 15 września 2020 14:45 / Autor: Monika Nowakowska
foto: Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Władze Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podjęły decyzję odnośnie trybu i metod nauczania w nadchodzącym semestrze zimowym - zajęcia odbywać się będą metodą tradycyjną i w trybie zdalnym.

W siedzibie uczelni prowadzone będą zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. laboratoria wymagające użycia specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, zajęcia praktyczne na kierunkach medycznych, pracownie artystyczne, a także niektóre zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń.

Zajęcia dydaktyczne będą mogły być również realizowane w sposób mieszany. Część zajęć prowadzona będzie zdalnie, a pozostała w siedzibie uczelni.

Niektóre zajęcia będzie można także poprowadzić hybrydowo - zajęcia będą prowadzone synchronicznie dla grupy studentów przebywających w sali i grupy studentów łączących się zdalnie.

Praktyki zawodowe, których efekty uczenia się można zrealizować zdalnie, prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku praktyk, które nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określone dla praktyki efekty uczenia się będą realizowane poprzez zajęcia alternatywne prowadzone w trybie zdalnym np. w formie ćwiczeń, warsztatów lub laboratoriów (np. symulacji).

Studenci kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym w standardach kształcenia, w trybie regularnym.

Ze względu na specyfikę kierunków o metodzie realizacji zajęć i praktyk decydują dziekani wydziałów w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów i opiekunami praktyk.

Zajęcia prowadzone w siedzibie uczelni będą prowadzone przy zachowaniu zasad sanitarnych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom prowadzącym i uczestniczącym w zajęciach.

W przypadku praktyk odbywanych w zakładach, instytucjach podmiot przyjmujący studentów zapewnia prowadzenie praktyk z zachowaniem zasad sanitarnych.