Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Wolfgang, biskup
Dziś jest: Sobota, 31 października 2020

RADOM

Nie żyje prof. Tomasz Prot. Pogrzeb w czwartek

środa, 23 września 2020 08:58 / Autor: Weronika Chochoł
fot. UTH
Weronika Chochoł

W dniu swoich urodzin w wieku 92 lat zmarł prof. dr hab. Tomasz Prot - profesor chemii, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. 

Prof. Tomasz Prot z Wyższą Szkołą Inżynierską w Radomiu związany był od 1978 roku. To również dzięki jego staraniom szkoła w 1995 roku uzyskała status Politechniki Radomskiej. Pracował na stanowisku docenta, później profesora Uczelni Od początku kierował Zakładem Chemii Polimerów, także Katedrą Garbarstwa, Tworzyw Sztucznych i Gumy, a następnie Katedrą Tworzyw Sztucznych. Pełnił na Uczelni ważne funkcje kierownicze, w latach 1983-1987 był dziekanem Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, a w latach 1987-1992 Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Narodową.

W ciągu 50 lat pracy zawodowej opublikował ponad 70 rozpraw i artykułów naukowych, uzyskał 26 patentów, był autorem lub współautorem 120 wystąpień na konferencjach naukowych. Jego prace są licznie cytowane. Brał również udział w 5 wdrożeniach dotyczących technologii żywic lakierniczych (między innymi cyklohehsanono-formaldehydowych).

Efekty jego pracy dostrzeżono i doceniono. Otrzymał szereg nagród. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał Medal Edukacji Narodowej, odznakę Zasłużony dla Województwa Radomskiego. Uhonorowano go także nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w zakresie chemii fotoprzewodników organicznych, sześcioma nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej oraz siedemnastoma nagrodami Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Rektora Politechniki Radomskiej.

Był też jednym z inicjatorów wieloletniej współpracy pomiędzy ówczesną Politechniką Radomską a środowiskiem naukowym Uczelni Ukraińskich z Katedry Chemii Związków Wielkocząsteczkowych Uniwersytetu Kijowskiego, Katedry Technologii Związków Wielkocząsteczkowych Chemiczno-Technologicznego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku oraz Politechniki Lwowskiej. Owocem tej współpracy jest organizowana do dziś Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Polymers of Special Application”.

Nawiązywał i rozwijał międzynarodową współpracę naukową z wieloma ośrodkami, m.in. z Uniwersytetem Kijowskim. Działania te zostały uhonorowane przyjęciem profesora Tomasza Prota w 1994 roku w poczet członków Akademii Szkół Wyższych Ukrainy.

Współpracownicy wspominają nie tylko ogromną wiedzę prof. Prota, ale również jego umiejętność kierowania zespołem. - Wysoką kulturą osobistą, siłą spokoju oraz dyplomatycznym sposobem bycia zjednywał sobie ludzi. Potrafił obiektywnie oceniać współpracowników, z dużą życzliwością i zaangażowaniem pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów i łagodzeniu wszelkich pojawiających się konfliktów - wspomina dr hab. Dariusz Trześniowski z Biura Prasowego Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 24 września  o godz. 12.00 na Cmentarzu Żydowskim (obok Cmentarza Powązkowskiego) w Warszawie.