Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Walerian, męczennik
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Białaczów
Dziś jest: Środa, 14 kwietnia 2021

RADOM

Czy będą nowe miejsca dla pacjentów szpitala w Krychnowicach?

wtorek, 02 marca 2021 14:55 / Autor: Monika Nowakowska
foto: WChochoł/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Radny PIS Wojciech Zabłocki pyta samorząd woj. mazowieckiego o rewitalizację zabytkowego dworku "Willa" w szpitalu w Krychnowicach. Władze samorządu odpowiadają na interpelację warszawskiego radnego i tłumaczą, z jakiego powodu budynek, mimo licznych zapowiedzi, nie został do tej pory wyremontowany.

Chodzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala Psychiatrycznego w Krychnowicach w Radomiu. W pismie skierowanym do samorządu woj. mazowieckiego radny wskazuje, że już w 2017 roku władze Mzowsza zapowiadały remont zabytkowego domu, pierwszego dyrektora tego szpitala - tzw. budynku "Willa". Zdaniem radnego, mógłby on służyć potrzebom pacjentów, którzy pilnie potrzebują dodatkowych pomieszczeń do odbywania terapii. - Niestety wbrew obietnicom sprzed czterech lat remont nie został jeszcze nawet rozpoczęty. (...) Proszę o podanie informacji: kiedy odbędzie się remont budynku, jaki jest jego zakres, harmonogram i szacowany koszt, czy inwestycja posiada dokumentację projektową i na jakim etapie są procedury administracyjne dotyczące remontu - pyta Wojciech Zabłocki.

W odpowiedzi przesłanej dziś przez Urząd Marszałkowski czytamy m.in., że już w 2017 roku w budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczono środki na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja budynku zabytkowego „Dworek” – etap I przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, jednak z przyczyn niezależnych od szpitala realizacja zadania nie została ukończona (wybrany przez szpital wykonawca nie wywiązał się z zapisów umownych).

Gotowość do realizacji zadania, szpital uzyskał pod koniec grudnia 2019 roku. Z uwagi jednak na pandemię koronawirusa "przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte w budżecie Województwa Mazowieckiego w trakcie 2020 roku – priorytetem były zadania wspomagające walkę z Covid-19" - czyamy. 19 lutego 2021 roku wpłynął wniosek lecznicy o dofinansowanie zadania: „Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu”. Po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej, wniosek będzie rozpatrywany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na jednym znajbliższych posiedzeń. - Zarząd Województwa Mazowieckiego dołoży wszelkich starań, aby realizacja zadania została zaplanowana w budżecie województwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2022, przy czym będzie to również uwarunkowane uzyskaniem przez szpital pozytywnej opinii o celowości inwestycji - piszą dalej urzędnicy.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku nowym brzmieniem przepisów o działalności leczniczej, "podmiot leczniczy może uzyskać dotację od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania, jeżeli dla inwestycji przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, została wydana pozytywna opinia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponieważ wartość zadania przekracza 2 mln zł, uzyskanie pozytywnej OCI przez szpital będzie konieczne. Warto wspomnieć, że dopiero 5 lutego 2021 roku opublikowane zostały rozporządzenia wykonawcze do ww. przepisów i aktualnie trwa dostosowywanie przez Ministerstwo Zdrowia formularza wniosku OCI w systemie IOWISZ. Z informacji, które posiada Urząd Marszałkowski wynika, że opiniowanie wniosków w systemie IOWISZ jest obecnie wstrzymane.

Jaki jest jego zakres, harmonogram i szacowany koszt?

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu rewitalizację wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej „Willi” na terenie SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu. Ponadto w ramach zadania pokryte zostaną koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia. Szacowany czas realizacji planowanego przedsięwzięcia to 21 miesięcy. Koszt oszacowano na podstawie kosztorysów inwestorskich z 2019 r. powiększony o wskaźnik indeksacji cen –szacowana wartość wynosi ok. 3 mln 200 tys. zł.

Czy inwestycja posiada dokumentacje projektową?

Szpital jest w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „Willa” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu”.

Na jakim etapie są procedury administracyjne dotyczące remontu?

Szpital posiada wszelkie wymagane uzgodnienia, decyzje do realizacji inwestycji, w tym pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Radomia 24.12.2019 roku. Ponadto na terenie subregionu radomskiego w 2021 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje zadania za łączną kwotę ok. 76 mln zł. "Należy również wspomnieć o staraniach Samorządu Województwa Mazowieckiego w pozyskaniu zewnętrznych dofinansowań dla zadań z terenu subregionu radomskiego. We wrześniu 2020 r. złożono 5 wniosków w ramach konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z czego 2 wnioski dotyczyły subregionu radomskiego, niestety Województwo Mazowieckie nie uzyskało żadnego wsparcia finansowego ze strony rządu. W związku z grudniowym naborem Województwo Mazowieckie złożyło ponownie 3 wnioski w ramach RFIL-u, z czego jeden dotyczy subregionu radomskiego (budowa nowego pawilonu SOR w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym).