Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Franciszek Ksawery, prezbiter
Dziś jest: Piątek, 03 grudnia 2021

RADOM

Powstała Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej

poniedziałek, 18 października 2021 10:13 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Wśród członków założycieli znalazły się samorządy Radomia, Pionek, Szydłowca i Orońska, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Podczas spotkania założycielskiego został przyjęty statut LOT oraz jej władze. Wkrótce zostanie złożony wniosek o rejestrację Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej w KRS.

Celem LOT będzie wspieranie i aktywizowanie rozwoju turystyki w Radomiu i regionie oraz upowszechnianie wizerunku ziemi radomskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie, kulturalnie, sportowo i rekreacyjnie. Lokalna Organizacja Turystyczna chce stworzyć profesjonalny system informacji turystycznej, prowadzić kampanie promocyjne i organizować imprezy turystyczne oraz wszelkie działania w zakresie marketingu i promocji czy ochrony dóbr kultury. Członkami stowarzyszenia mogą być samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie turystyki, przedstawiciele branży turystycznej oraz osoby fizyczne.

- Jesteśmy przekonani, że Radom i region radomski to miejsce atrakcyjne turystycznie, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. turystykę weekendową. Mamy w mieście i okolicznych gminach wiele perełek, które warto zobaczyć. Rzecz jednak w tym, by odpowiednio pokazać je na zewnątrz. W tym ma właśnie pomóc Lokalna Organizacja Turystyczna, która ma wiele planów i pomysłów dotyczących promocji atrakcji turystycznych w regionie. Jestem przekonany, że z czasem, widząc skuteczność tych działań, do stowarzyszenia będą przystępowały kolejne podmioty - mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński:

Prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej została wybrana przedstawicielka Gminy Miasta Radomia Magdalena Krajewska, która jest jednocześnie prezesem stowarzyszenia „Droga Mleczna”, a wiceprezesami: dyrektor Resursy Obywatelskiej Justyna Górska-Streicher oraz Magdalena Nowacka z Szydłowca. Z kolei w skład Rady Stowarzyszenia weszli: przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu Kinga Bogusz, wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński, Aneta Furmańska z Szydłowca, Dariusz Pawłowicz z Pionek oraz przedstawiciel biznesu Konrad Kępczyński.

W gronie założycieli są nie tylko przedstawiclele Radomia mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński:

Jakie są zadania LOT?:

W Polsce działa już ponad 120 lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim działaniem tereny miast, m.in.: Płocka, Lublina, Konina, Kalisza, Łeby, Gdyni, Sandomierza. Zadania LOT dotyczą głównie opracowania wspólnego sytemu promocji, opartego na współpracy gmin i powiatów oraz branży turystycznej. Ponadto zajmują się tworzeniem, rozwojem i promocją nowych produktów turystycznych. Istotnymi zadaniami LOT-ów jest także gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych oraz utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej czy doskonalenie kadry dla potrzeb turystyki oraz prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.