Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: święci Berard i Towarzysze
Dziś jest: Sobota, 16 stycznia 2021

RADOM

Rada Seniorów obraduje po raz pierwszy

piątek, 24 października 2014 14:38 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Krzysztof Starnawski został przewodniczącym Radomskiej Rady Seniorów, a jego zastępcą jest Marek Siedlecki. Tak zdecydowali członkowie rady w głosowaniu tajnym podczas pierwszego spotkania rady, które odbyło się w Urzędzie Miejskim.

Krzysztof Starnawski jest honorowym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej, wykładowcą akademickim, nauczycielem matematyki, autorem książek z dziedziny matematyki. Przez wiele lat był członkiem redakcji Tygodnika Diecezji Radomskiej "AVE".

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia przez Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka aktów powołania dla wszystkich jedenastu członków rady. Istotną konkluzją spotkania jest konieczność dotarcia rady do środowiska seniorów i jego integracja.

Prezydent Andrzej Kosztowniak powołał Radę Seniorów jako organ inicjatywny, opiniodawczy i doradczy dla władz miasta w celu zwiększenia wpływu seniorów na sprawy dotyczące całej społeczności, a zwłaszcza na sprawy mieszkańców miasta, którzy ukończyli 60. rok życia. Radomska Rada Seniorów skupia osoby właśnie w takim wieku.

- Seniorzy stanowią bardzo ważną grupę mieszkańców Radomia, posiadającą duże doświadczenie i wiedzę. Dlatego potrzebne jest zapewnienie możliwości i zachęcenie najstarszego pokolenia do uczestniczenia w życiu społecznym oraz tworzenie warunków, które zapewnią seniorom możliwie najwyższą jakość życia - podkreśla Prezydent Andrzej Kosztowniak.

Kadencja rady wynosi 2 lata, licząc od dnia powołania jej członków. W jej składzie jest 11 osób:
1. Krzysztof Starnawski - przewodniczący
2. Marek Siedlecki – zastępca przewodniczącego
3. Władysław Dobrzański
4. Jerzy Krzysztof Kaczkowski
5. Ewa Anna Kurzela
6. Wiesława Lolo
7. Anna Ozga
8. Zygmunt Pluta
9. Wiesława Skorża
10. Halina Świderska
11. Elżbieta Woźniak