Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
CZŁOWIEK Z BLISKA
Małgorzata Świtała
Patron dnia: bł. Jerzy Matulewicz, biskup
Dziś jest: Czwartek, 27 stycznia 2022

RADOM

Radni ustalili wysokość wynagrodzenia prezydenta Radomia

poniedziałek, 29 listopada 2021 18:50 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Radomscy radni uchwalili wysokość diet dla radnych, przewodniczących komisji i przewodniczącej Rady Miejskiej w Radomiu. Zdecydowali też o wysokości wynagrodzenia prezydenta Radomia. 

Radni zgodzili się, by należne od 1 sierpnia 2021 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego wynosiło z godnie z projektem uchwały: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.770,00 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3.450,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 15 % wynagrodzenia zasadniczego, tj. w kwocie 1.615,50 zł i 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy następny rok pracy do łącznej wysokości 20%, dodatek specjalny w wysokości 30 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 4.266,00 zł.

Ponadto Prezydentowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy.

Radni odrzucili wniosek radnego Łukasza Podlewskiego, o zmniejszenie wynagrodzenia prezydenta do 80 procent. Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek, by prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu podnieść wynagrodzenie nie o kwotę maksymalną, ale o jej 80 proc. Prezydent otrzymywałby wtedy 16 tys. 978 zł.

Wysokość diet radomskich radnych obliczonych od kwoty bazowej 1 tys. 789,42 zł wyniesie: przewodniczący - 4 tys. 294,608 zł, wiceprzewodniczący - 3 tys. 220,956 zł plus (0.5=894,71) - razem - 4 tys. 115, 666 zł, przewodniczący komisji - 1,8 kwoty bazowej + dodatek 0,4 razem - 3 tys.  tys. 936,724 zł, wiceprzewodniczący komisji - 1,8 kwoty bazowej plus dodatek 0,5. "Zwyczajny" radny - 1,8 kwoty bazowej, przy czym., 40 proc. z niej za udział w pracach komisji, a 60 proc. za udział w sesjach.

Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 24 radnych, 12 było za przyjęciem uchwały, 3 radnych było przeciw, 9 radnych wstrzymało się od głosu.

Podwyżki to konsekwencja nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z 17 września 2021 roku.