Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: święci Berard i Towarzysze
Dziś jest: Sobota, 16 stycznia 2021

RADOM

Nie poddają się

czwartek, 24 października 2013 08:57 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Podczas plenarnych obrad Sejmu posłowie zdecydowali o powrocie do prac nad „janosikowym”. Komisje: Samorządu Terytorialnego oraz Finansów Publicznych wrócą do projektu, który wypracowały rok temu.

Uwzględnią również najnowsze sugestie samorządów i inicjatywy obywatelskiej „Stop Janosikowe”. Jeśli komisje wypracują nowy kompromisowy projekt, jest szansa, by jego finansowa strona została uwzględniona w budżecie na przyszły rok.
O powrót do prac nad projektem wnioskował wczoraj poseł z Mazowsza Piotr Zgorzelski. – Jako posłowie mamy obowiązek reagować na źle skonstruowane prawo i zmieniać je. Przykład Mazowsza pokazuje, jak źle obmyślone przepisy mogą zniszczyć samorząd – przekonywał poseł Zgorzelski. – Przyszły rok obciąży nadmiernie kolejne samorządy. Nie możemy się temu biernie przyglądać. Niech te przepisy zaczną faktycznie działać tak, żeby pieniądze otrzymywały biedne samorządy, ale jednocześnie, by wpłaty na subwencję nie rujnowały tych, którzy wypracowują więcej.
Samorząd województwa mówił od lat o problemach, jakie mogą przysporzyć źle skonstruowane przepisy dotyczące „janosikowego”. Przygotowany został też projekt zmian, nad którym w ubiegłym roku pracowały już komisje sejmowe. Niestety, wypracowany kompromis nie trafił na obrady plenarne. W tym roku kryzys obnażył błędy w mechanizmie „janosikowego”. O potrzebie zmian przepisów mówił również premier Donald Tusk. W związku z tym marszałek województwa zwołał spotkanie samorządców mazowieckich gmin i powiatów płacących na tę subwencję. W efekcie wyłoniony został specjalny zespół składający się z samorządowców i inicjatora akcji obywatelskiej „Stop Janosikowe”, który do wypracowanego wcześniej w Sejmie projektu zmian wprowadził kolejne sugestie.
Proponowane zmiany dotyczą w przypadku gmin, powiatów i województw przede wszystkim korekt wskaźników, od których ostatecznie zależy wysokość „janosikowego”. Jeszcze w pracach podkomisji ustalono dla powiatów i województw progi ostrożnościowe – w wypracowanym właśnie projekcie dla powiatów jest to 40 proc., dla województw proponuje się 25 proc.
Rozwiązana jest również kwestia tzw. resztówek „janosikowego”, czyli pieniędzy na poziomie gmin, które zostają po redystrybucji i trafiają do budżetu państwa, zamiast zasilać samorządy.
Znaczące są dodatkowe zapisy, które zapewniałyby ciągłość finansowania zadań wykonywanych przez samorządy. W projekcie zmian zaproponowano bowiem, aby w 2014 r. żaden z samorządów nie wpłacił na rzecz „janosikowego” więcej niż 400 mln zł. Natomiast pozostałą kwotę (jeśli wyliczone „janosikowe” byłoby wyższe) samorządy musiałyby spłacić do końca czerwca 2024 r.
Wczorajsza decyzja posłów pozwoli członkom Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych powrócić pilnie do prac nad „janosikowym” – tak, aby zmiany zostały uwzględnione podczas tworzenia przyszłorocznego budżetu państwa.