Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Dziś jest: Poniedziałek, 25 stycznia 2021
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 205.

RADOM

Jest projekt budżetu Radomia

poniedziałek, 18 listopada 2013 10:07 / Autor:

Gotowy jest już projekt budżetu Radomia na 2014 rok. Dokument określa, jakimi pieniędzmi dysponuje gmina i na co planuje je przeznaczyć. Teraz  projekt budżetu będą analizowali radni, do których należy ostateczna decyzja co do jego kształtu.   

Dochody budżetowe ogółem wyniosą 927 890 498 zł, natomiast planowane wydatki ogółem osiągną poziom 962 950 981 zł, w tym inwestycyjne - 156 197 118 zł (tj. 16,2 % wydatków ogółem). Zakładany deficyt budżetowy wyniesie 35 060 483 zł.  

Największe planowane inwestycje to kontynuacja budowy obwodnicy południowej (45 000 000 zł); kontynuacja budowy przedłużenia ul. Mieszka I (6 000 000 zł); przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 (15 000 000 zł); poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup taboru   oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej (kontynuacja, 14 990 500 zł); utwardzenie nawierzchni gruntowych  (2 000 000 zł); rewitalizacja parków Leśniczówka, Stary Ogród i Kościuszki (12 741 000 zł); kontynuacja wdrożenia karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (1 889 850 zł); budowa zatok do kontroli drogowej (500 000 zł); budowa ul. Terenowej (300 000 zł); budowa drogi wewnętrznej włączonej do ul. Grobickiego (kontynuacja,  600 000 zł); budowa ulic w ramach „czynów społecznych” (4 000 000 zł); budowa ul. Pasterskiej (500 000 zł); rewitalizacja budynku po Archiwum Państwowym (dokumentacja - 300 000 zł); budowa parku miejskiego Ustronie (200 000 zł) i kontynuacja prac  adaptacyjnych budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 (1 045 000 zł).

Poza tym środki inwestycyjne przeznaczone są na  wykupy gruntów pod ulice oraz nieruchomości do zasobu (9 722 436 zł);  wykupy gruntów pod realizowane inwestycje drogowe (3 500 000 zł);  inwestycje w szpitalu - budowa Centrum Rehabilitacji oraz  wyposażenie (2 600 000 zł);  budowę i modernizację oświetlenia ulic (3 300 000 zł);  bezpłatny Internet dla mieszkańców (ze środków UE; 450 000 zł);  inwestycje i remonty w szkołach, w tym  związane z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (13 015 730 zł).

Struktura głównych pozycji wydatków:                              

- wydatki na oświatę i wychowanie- 39,6 %                                                          

- wydatki na opiekę społeczną - 15,2 %             

- wydatki na transport i łączność - 19,4 %              

- wydatki na gospodarkę komunalną i mieszkaniową - 10,4 %                 

- wydatki na ochronę zdrowia - 0,8 %                  

- wydatki na kulturę -   1,6 %             

- wydatki na kulturę fizyczną i sport  - 1,6 %                       

- wydatki na bezpieczeństwo publiczne - 3,0 %                 

- wydatki na administrację publiczną - 5,3 %                     

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 399 mln zł (39,7%), natomiast na koniec 2014 roku -  434 mln zł (46,8%).