Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Marcin I, papież i męczennik
Dziś jest: Wtorek, 13 kwietnia 2021

REGION

Niezadowoleni rolnicy. Słusznie?

poniedziałek, 27 lipca 2015 12:09 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera
Sektor owoców i warzyw z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został pozbawiony wsparcia na tworzenie organizacji i grup producentów. Przeciwko takim zapisom protestują producenci papryki. Sprawę inaczej widzi resort rolnictwa.
Zdaniem rolników z tzw. zagłębia paprykowego taka polityka może doprowadzić do upadku wielu gospodarstw rolnych - mówi Mirosław Łuska, prezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP:

Producentów papryki wspiera Marek Klimek, wójt Potworowa w powiecie przysuskim:

Od Dariusza Mamińskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju otrzymaliśmy obszerne wyjaśnienia:

Wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw – to podmiot, który aktualnie funkcjonuje tylko w nowych krajach członkowskich, (w starej UE są już tylko organizacje), jest to forma przejściowa, która po realizacji maksymalnie 5-letniego planu dochodzenia do uznania ma obowiązek stać się uznaną organizacją – wtedy zmienia się jej status, zasady funkcjonowania i dopłaty. (Nie mylić z grupą producentów rolnych – opartą o krajowe przepisy PROW).

Od 1 stycznia 2014 r. nie ma możliwości tworzenia grup producentów w tym sektorze, ale już utworzone mogą kontynuować swoje plany dochodzenia do uznania aż do ich zakończenia i uznania się za organizacje.

Od 1 stycznia 2014 r. w sektorze owoców i warzyw mogą się tworzyć wyłącznie organizacje producentów. Dwa rodzaje pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów – określone bezpośrednio w przepisach unijnych:

1) pomoc na tworzenie grupy i jej działalność administracyjną (jest to procent od wartości sprzedanej grupy w kolejnych latach – 10%, 10%, 8%, 6% i 4%, limit roczny 100.000 euro)

2) zwrot części kwalifikowanych kosztów inwestycji – po przedłożeniu rachunków, w niektórych krajach, w tym w Polsce nawet do 75% wydatków, w tym 50% ze środków wspólnotowych, a od 5 do 25% z krajowych (u nas ta najwyższa). Tak było do kwietnia 2012 r. Dla utworzonych wcześniej grup wsparcie nie zmieniło się, ale dla grup utworzonych w 2012 r. i 2013 r. – Unia wprowadziła 2 ograniczenia:

- jeden limit to ograniczenie wkładu Unii dla wszystkich grup do 10 mln EUR. Komisja w 2012 r. i w 2013 r. określiła współczynniki przydziału i kwoty przydzielone każdemu państwu,

- a drugi limit – od 3 roku realizacji PDU – wkład Unii w pomoc inwestycyjną nie może przekroczyć 70%, 50% i 20% WPS (wartości produkcji sprzedanej) w 3, 4 i 5 roku.

Uznana organizacja producentów owoców i warzyw – docelowy zorganizowany podmiot na rynku owoców i warzyw – zazwyczaj organizacja jest już wyposażona w różne maszyny i urządzenia, musi zapewnić członkom środki techniczne i personel, może nie korzystać z pomocy unijnej, a jeśli chce korzystać – to musi realizować tzw. program operacyjny przygotowany w oparciu o krajową strategię. Organizacje mogą korzystać z mechanizmów zapobiegania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Na realizację działań zawartych w programie operacyjnym organizacja musi utworzyć specjalny fundusz operacyjny. Ten fundusz jest częściowo finansowany ze środków członków lub samej organizacji i częściowo ze środków unijnych (pół na pół, ale w Polsce, z uwagi na jeszcze stosunkowo niski poziom zorganizowania - 60% z Unii, 40% ze środków własnych). Fundusz operacyjny – służy do finansowania programu operacyjnego organizacji producentów. Unijna pomoc finansowa jest ograniczona do 4,1 % wartości produkcji sprzedanej, może być podniesiona do 4,6% pod warunkiem, że wartość przekraczająca 4,1% jest wykorzystywana na zapobieganie kryzysom.

Organizacja producentów owoców i warzyw może również od stycznia 2014 r. w ramach PROW korzystać ze wsparcia na inwestycje związane z przetwórstwem owoców i warzyw. Maksymalna pomoc dla pojedynczej organizacji wynosi 3 mln zł, a dla zrzeszeń organizacji 15 mln zł. Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Obecnie funkcjonuje 124 grupy i 187 organizacji producentów. Liczba grup maleje, gdyż przekształcają się one w uznane organizacje.