Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci Berard i Towarzysze
Dziś jest: Sobota, 16 stycznia 2021

REGION

Mieszkańcy ocenią uchwałę antysmogową

wtorek, 20 czerwca 2017 17:54 / Autor: Michał Kaczor
Michał Kaczor

Mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mogli ocenić projekt uchwały antysmogowej. 20 lipca ruszą konsultacje w tej sprawie.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację programów ochrony powietrza. Jednym z działań naprawczych jest przygotowanie i przyjęcie uchwały antysmogowej. Dokument ma wskazać priorytety regionu w walce z zanieczyszczeniami powietrza. Od 20 lipca swoją opinię na temat uchwały będą mogli wyrazić mieszkańcy.

– Chcemy aby samorządy i mieszkańcy Mazowsza wzięli czynny udział w dyskusji nad tym dokumentem. Na szali jest nasze zdrowie. Z drugiej strony musimy wspólnie zastanowić się nad narzędziami i tempem zmian. Tak, aby były one realne i możliwe do udźwignięcia. Dlatego konsultacje prowadzone będą w całym regionie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Prace nad uchwałą antysmogową trwają od ubiegłego roku. Swoje opinie w ankietach przedstawiły władze gmin. W prace zaangażowano ekspertów Biura Studiów i Pomiarów Proekologicznych „Ekometria” Sp. z o.o., którzy na podstawie badań, analiz i wyników modelowania, opracowali dokumentację, stanowiącą podstawę projektu uchwały. Obejmuje ona obszar całego województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu.

Projekt uchwały ocenią mieszkańcy oraz samorządy powiatowe i gminne. Konsultacje rozpoczną się 20 lipca.

- Już dziś podajemy ten termin, ze względu na zbliżający się okres wakacyjny i urlopowy. Nie chcemy ograniczać się tylko do działań wymaganych prawnie. Zamierzamy zorganizować w subregionach spotkania informacyjne. Będzie to okazja do zainicjowania debaty publicznej na ten temat – podkreśla Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych urzędu marszałkowskiego.

Eksperci uważają, że na Mazowszu konieczne jest wprowadzenie wymogów jakości instalacji grzewczych i spalanych w nich paliw. Aby zmiany były odczuwalne dla wszystkich, trzeba wprowadzić je na terenie całego województwa mazowieckiego.

Uchwała ma dotyczyć w szczególności kotłów, w których spalane są paliwa dostarczające ciepło do kaloryferów w budynkach oraz ogrzewacze typu kominki, piece, nagrzewnice powietrza. Właściciele tych instalacji powinni móc wykazać, że  ich piece spełniają określone uchwałą wymagania.

Planowany termin wprowadzenia uchwały w życie to 1 listopada 2017 roku. Wszystkie instalacje, które będą zakładane po tej dacie powiny spełniać wymogi rozpocządzeń Komisji Europejskiej.

Właściciele urządzeń już zainstalowanych dostaną czas na dostosowanie ich do nowych wymogów. Kotły, które nie spełniają norm w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń nawet dla klasy 3, 4 lub 5 będzie można eksploatować do 31 grudnia 2022 r. Natomiast kotły, które spełniają wymagania dla klasy 3 lub klasy 4 muszą zostać wyłączone z użytku do 31 grudnia 2027 r.

Użytkownicy kominków, pieców lub nagrzewnic mogą je eksploatować do 31 grudnia 2022 r., chyba że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu. Dane techniczne dotyczące urządzeń powinny być zawarte m.in. w dokumentacji technicznej lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

W projekcie uchwały znalazły się także ograniczenia dotyczące paliw stałych. Na terenie województwa mazowieckiego planowany jest zakaz spalania:

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- węgla brunatnego oraz paliw stałych przygotowywanych z wykorzystaniem tego węgla,

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0–3 mm wynosi powyżej 15%,

- paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Projekt uchwały wprowadza też rozwiązania techniczne dla kotłów, w których spalane są paliwa. Proponuje się dopuszczenie do eksploatacji instalacji, w których możliwie jest wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo.