Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: święte Anastazja i Bazylissa, męczennice
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Żelazowice, Libiszów
Dziś jest: Czwartek, 15 kwietnia 2021

REGION

Rok 2017 w regionie radomskim

wtorek, 02 stycznia 2018 08:27 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W 2017 r. udało się na Mazowszu przeprowadzić szereg ważnych inwestycji. Środki na ten cel pochodziły zarówno z budżetu województwa mazowieckiego, jak i Unii Europejskiej. Modernizacje szpitali, instytucji kultury, budowa i remonty dróg to tylko niektóre z przykładów przeprowadzonych w subregionie radomskim zadań. W sumie w tym roku do subregionu radomskiego z budżetu województwa mazowieckiego trafiło ponad 101 mln zł.

– Dobiegający końca 2017 rok był zdecydowanie dobrym czasem dla subregionu radomskiego. Na same inwestycje, tylko z budżetu województwa mazowieckiego, przeznaczyliśmy ponad 100 mln zł. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście infrastruktura drogowa, bo bezpieczeństwo, ale też coraz lepszy komfort jazdy po mazowieckich drogach są dla nas priorytetem. Nie sposób pominąć największej inwestycji drogowej – budowy drogi dojazdowej do mostu w Solcu nad Wisłą. Wiele środków trafiło również do szpitali – wojewódzkiego i w Krychnowicach. Bardzo dobrze radzą sobie też radomskie instytucje kultury. Nasze Muzeum im. Jacka Malczewskiego zakończyło już remont i zaprasza na wystawy w nowych wnętrzach. Duże inwestycje rozpoczęły także radomski skansen i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – podkreśla Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Subregion radomski w 2017 r. to:

112 km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego;

19 inwestycji w instytucjach kultury;

16 jednostek OSP z dofinansowaniem do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu;

14 inwestycji w placówkach służby zdrowia subregionu radomskiego wykonanych ze środków samorządu województwa mazowieckiego;

254 podpisane umowy w ramach RPO WM 2014-2020 na łączne dofinansowanie w wysokości 329 mln zł.

DROGI WOJEWÓDZKIE

Dzięki środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego (82,5 mln zł) wyremontowano lub zmodernizowano 53 km dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion radomski. Największe inwestycje to m.in.:

budowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w Lipsku (35,3 mln zł);

budowa drogi Klwów-Szydłowiec (11,2 mln zł),

remont 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 730 Mariampol-Moniochy (6 mln zł);

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w miejscowości Nowe Słowiki (3,3 mln zł);

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 w Garbatce-Letnisko (3 mln zł), przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Wierzbicy (3 mln zł);

remont drogi wojewódzkiej nr 738 (2,8 mln zł);

przebudowa drogi wojewódzkiej na terenie gminy Gniewoszów (2,5 mln zł)

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 w Lipsku (2 mln zł);

budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 w gminie Zakrzew (1,9 mln zł).

DROGI POWIATOWE I GMINNE

W tym roku decyzją zarządu województwa mazowieckiego ponad 7,7 mln zł z budżetu Mazowsza przeznaczonych zostało na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dofinansowanie otrzymały w sumie 74 takie inwestycje na terenie gmin i powiatów subregionu radomskiego. W sumie zmodernizowano i wyremontowano blisko 60 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Dzięki tym inwestycjom rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich zyskają dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych.

MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA DRÓG LOKALNYCH

Zarząd województwa mazowieckiego podjął również w tym roku decyzję o przeznaczeniu 100 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi powiatowe. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” skierowany jest do powiatów z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Inwestycje będą mogły być realizowane także w partnerstwie z innymi samorządami.

Program realizowany będzie w ramach dwóch naborów – po 50 mln zł każdy. Pierwszy nabór na projekty, które będą realizowane do końca 2018 r. został przeprowadzony w tym roku. Drugi nabór przeprowadzony zostanie w 2018 r. na inwestycje, które będą realizowane w 2019 r. Maksymalny poziom dofinansowania w programie to 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4,2 mln zł.

ZDROWIESzereg inwestycji zrealizowano w dwóch placówkach służby zdrowia – Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu oraz Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Trafiło do nich w sumie 12,8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Większość z tych środków (9,4 mln zł) pochłonęły projekty realizowane w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Jednym z największych był zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Za blisko 7,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego zakupiono m.in. respiratory, kardiomonitory, lampy do fototerapii, aparat RTG z ramieniem C, echokardigrafy, stół operacyjny przezierny RTG oraz laser okulistyczny. Sprzęt trafił do czterech oddziałów szpitalnych, poradni kardiologicznej i okulistycznej oraz zakładu diagnostyki obrazowej. Udało się również rozpocząć modernizację budynków D szpitala (1 mln zł).

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu za ponad 3,4 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza przeprowadził natomiast remonty, termomodernizacje oraz zakupił sprzęt medyczny. Rozpoczął również modernizację budynku szpitalnego nr 8.

KULTURA I TURYSTYKA

19 inwestycji w instytucjach kultury – ponad 4,8 mln zł z budżetu MazowszaW tym roku do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” trafiło przeszło 4,8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zakończyło trwający pół roku remont. W zachodnim skrzydle można już zwiedzać przeniesioną tu galerię obrazów Jacka Malczewskiego. Do końca roku natomiast otwarte zostaną kolejne ekspozycje – galeria malarstwa polskiego XIX i XX w., „Leszek Kołakowski 1927 – 2009” oraz „Kolekcja rodziny Pinno”. W sumie w tym roku muzeum otrzymało blisko 1,2 mln zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego.

Ważną inwestycję rozpoczęło w tym roku Muzeum Wsi Radomskiej. Projekt „Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie” decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymał ponad 3 mln zł dofinansowania z RPO WM. Inwestycja zakłada m.in.: remont kościoła z Wolanowa, zakup i montaż organów kościelnych, modernizację pawilonu ekspozycyjnego oraz wymianę dachów ze strzechy na aż pięciu budynkach. Powstanie również edukacyjna „Mała wioska dla dzieci”.

Ogromne zmiany czekają również Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. W tym roku podpisana została umowa na budowę nowej siedziby placówki. Nowy trzykondygnacyjny budynek powstanie przy ulicy Kąpielowej 8, tuż przy zamkowym parku, nieopodal rynku miasta. Znajdzie się w nim miejsce m.in. na pracownie i sale edukacyjne, salę konferencyjno-edukacyjną, pracownię dokumentacji etnomuzykologicznej i historycznej czy magazyny zbiorów. Inwestycja warta ponad 8,4 mln zł zrealizowana zostanie w całości ze środków z budżetu Mazowsza.

BEZPIECZEŃSTWO

W ramach Programu OSP 2016-2017 do subregionu radomskiego trafiło blisko 1,2 mln zł. Wsparcie otrzymało w sumie 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Wyśmierzyce, Przybyszew, Lipie, Magnuszew, Kozienice, Rzeczniów, Klwów, Zakrzew, Iłża, Rawica oraz Jasieniec Solecki otrzymają po 100 tys. zł dofinansowania na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Kolejnych pięć OSP z subregionu radomskiego otrzyma w sumie 60 tys. zł wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu m.in. aparatów tlenowych, pomp czy ubrań specjalistycznych.

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, w tym roku szkolnym już po raz piąty samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego realizował kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. W szkołach na terenie subregionu radomskiego odbywały się spotkania m.in. z ratownikami medycznymi i policjantami, podczas których najmłodsi mieszkańcy subregionu otrzymywali elementy odblaskowe.

EDUKACJA

Na wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego mogły liczyć również radomskie placówki oświatowe. W sumie trafił do nich blisko pół miliona złotych. Dzięki tym środkom Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Radomiu, filie radomskiej Biblioteki Pedagogicznej w Pionkach i Lipsku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących oraz radomska filia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowały kilka inwestycji obejmujących m.in. adaptacje, modernizacje i termomodernizacje budynków, zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych czy też wykonanie ogrodzenia.

WSPARCIE DLA SOŁECTW

Zarząd województwa mazowieckiego uruchomił w tym roku również Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS). Jest on skierowany do sołectw, które najlepiej znają potrzeby swoich wspólnot lokalnych. W ramach programu można pozyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu. W jednej gminie mogą być realizowane maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania, m.in. remonty boisk, placów zabaw, parków czy świetlic OSP. Nabór wniosków potrwa jeszcze do 10 stycznia 2018 r.

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020, RPO WM 2014-2020

Rok 2017 to także czas intensywnego wydatkowania środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Beneficjenci z subregionu radomskiego mają się czym pochwalić. Byli jednymi z najaktywniejszych w województwie. W sumie, w tej perspektywie, zatwierdzono do dofinansowania już 327 złożonych przez nich wniosków. Podpisano natomiast 254 umowy, dzięki którym samorząd Mazowsza przekaże do subregionu ponad 329 mln zł.