Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Wirgiliusz z Irlandii, biskup
Dziś jest: Piątek, 27 listopada 2020

REGION

Kolejne miejsca pracy w ramach ekonomii społecznej

wtorek, 17 kwietnia 2018 10:53 / Autor: Monika Nowakowska
foto: mOWES
Monika Nowakowska

W subregionie radomskim zawiązano kolejne 2 partnerstwa lokalne. Dzięki ekonomii społecznej powstanie kolejnych 20 miejsc pracy - w sumie zatrudnienie znajdzie 60 bezrobotnych.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy działa nieprzerwanie od 2012 roku. Misją mOWES jest pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza z newralgicznych grup społecznych- tj. głównie osób niepełnosprawnych, trwale bezrobotnych, osób do 30 lub powyżej 50 roku życia, wychodzących z bezdomności, uzależnień, byłych więźniów czy osób chorych psychicznie.

W wyniku działalności mOWES w powiecie zwoleńskim i przysuskim zostały powołane 2 nowe partnerstwa lokalne. 23 marca w Odrzywole zostało podpisane „Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie przysuskim” sygnowane przez Gminę Odrzywół, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem z Klwowa.

Partnerstwo w powiecie zwoleńskim zostało podpisane 28 marca przez 7 podmiotów: Europejską Uczelnię Społeczno – Techniczną w Radomiu, Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu, Stowarzyszenie Oświatowe „SYCYNA” w Sycynie, Urząd Miasta w Zwoleniu. Trwają starania o dołączenie do partnerstwa także Wojewódzkiego Urzędu Pracy w w Warszawie (współdziałanie z Filią w Radomiu).

Nowe przedsiębiorstwa społeczne są obecnie na etapie rejestracji i wdrożenia.

Od 2012 roku rozdysponowano środki na założenie 278 miejsc pracy i wsparto powstanie w sumie 20 partnerstw lokalnych. W ubiegłym roku poprzez działania animacyjne i doradcze mOWES doprowadził do powstania 90 nowych miejsc pracy w województwie mazowieckim. Tylko w subregionie radomskim w ubiegłym roku przyczynił się już do powstania 15 miejsc pracy, a 5 kolejnych czeka na sformalizowanie. W sumie z obecnie dofinansowanymi 40, będzie to zakładane w obecnej perspektywie projektowej maksimum - czyli 60 miejsc pracy.

Tematyka projektowanej działalności to usługi typowo lokalne, np. gastronomiczne, porządkowe i remontowe, sprzątające, reklamowe, sprzedaż roślin jednorocznych czy prowadzenie warsztatów druku 3D, programowania komputerowego , szkolenia biznesowe oraz prowadzenie hostelu dla bezdomnych.

Więcej na www.mowes.pl

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej mieści się przy Placu Stare Miasto 2. Dyżury odbywają się w poniedziałki - godz.9-13, we wtorki -10-13 lub w czwartki - 13 do 18.