Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Celina Borzęcka, zakonnica
Dziś jest: Poniedziałek, 26 października 2020

REGION

Pieniądze dla gminy Szydłowiec

czwartek, 18 lipca 2019 07:19 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: UM Mazowsza
Elżbieta Warchoł

588 tys. złotych z budżetu Mazowsza dla powiatu szydłowieckiego

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Poprawa jakości powietrza w placówkach oświatowych w gminie Szydłowiec, zakup średnich samochodów rartowniczo-gaśniczych dla OSP Pawłów, Szydłowiec i Rogów czy budowa skateparku na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku – to tylko niektóre inwestycje w powiecie szydłowieckim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci z powiatu szydłowieckiego. W spotkaniu wziął udział radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na  modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

– Wszystkie działania, które mają na celu poprawę środowiska są dla nas zadaniami priorytetowymi. W tym roku uruchomiliśmy nowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Środki zostały przeznaczone m.in. na rewitalizację terenów zieleni, zakup oczyszczaczy czy zakup systemów informowania o jakości powietrza. Liczymy, że te drobne przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na nasze środowisko

– podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski. To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Z powiatu szydłowieckiego wsparcie trafi do gminy Szydłowiec. Otrzymane środki gmina przeznaczy na zakup i instalację systemu służącego do informowania o jakości powietrza i zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza. Na realizację tych projektów gmina otrzyma ponad 34 tys. zł.

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic. Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu szydłowieckiego otrzymają ponad 347 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty centralnego ogrzewania, stolarki okiennej czy pomieszczeń garażowych w strażnicach OSP.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze. W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 ml zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Z powiatu szydłowieckiego wsparcie otrzymały gmina Orońsko i powiat szydłowiecki na budowę skateparku i obiektów sportowych na terenie szkoły.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze. W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie szydłowieckim wsparcie otrzyma gmina Szydłowiec na wymianę ogrodzenia w ogrodzie nr 1 dla ROD „Szydłowiec”.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. – Poziom rozwoju lokalnego obszarów wiejskich jest nadal niższy niż terenów miejskich. Według zasady zrównoważonego rozwoju należy dążyć do wyrównania jakości życia pomiędzy tymi obszarami. Wsparcie sołectw przez samorząd Mazowsza jest doskonałym i skutecznym instrumentem wpisującym się w dalsze wyrównywanie jakości życia na Mazowszu – dodaje Tomasz Śmietanka radny województwa mazowieckiego. Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie wyszkowskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 21 sołectw z 5 gmin – Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko i Szydłowiec. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.