Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Wincenty a Paulo
Dziś jest: 27 września 2020

REGION

Postaw na „zieloną” energię

wtorek, 22 października 2019 12:55 / Autor: Monika Nowakowska
foto: zdjęcie ilustracyjne
Monika Nowakowska

Nawet 5 tys. złotych na montaż paneli słonecznych w gospodarstwie domowym - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Przyjazne środowisku technologie, umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej, stają się coraz popularniejsze. Nie tylko ze względu na rosnący trend proekologiczny, lecz także możliwość wygenerowania długofalowych oszczędności. Według danych Agencji Rynku Energii, w czerwcu tego roku produkcja prądu z fotowoltaiki wzrosła aż o 233%.

Z dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych może skorzystać każda osoba fizyczna, która spełnia dwa warunki:

- wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,

- zawarła umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Na bezzwrotne formy dofinansowania Fundusz przeznaczy do miliona złotych.

Wnioski należy składać do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach naboru.

Szczegółowe informacje o programie: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Kolejny nabór planowany jest na początku 2020 roku.