Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Sebastian, męczennik
Dziś jest: Środa, 20 stycznia 2021

Mazowsze

Dzięki tej współpracy zyskają seniorzy

czwartek, 31 października 2019 13:40 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Mazowieccy seniorzy będą mogli liczyć na ciekawszą ofertę zajęć m.in. w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. Rozpoczyna się współpraca samorządu województwa z Polską Akademią Nauk. Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz prof. Jerzy Duszyński – prezes PAN i Tadeusz Latała – kanclerz Akademii.

Podpisane porozumienie to grunt pod przyszłą współpracę między Polską Akademią Nauk (PAN) a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS), którego jednym z działań jest kreowanie i wdrażanie polityki senioralnej na Mazowszu. Efektem będą wspólne inicjatywy promujące ideę nauki przez całe życie, dzięki którym seniorzy będą mieli dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych.

– Jest coraz więcej osób określanych mianem seniorów, którzy potrzebują aktywizacji, zmotywowania do działania. Stąd nasze liczne inicjatywy. Zależy nam jednak na tym, by te propozycje były atrakcyjne jakościowo. Nie chodzi jedynie o czas spędzany na wspólnej integracji, ale też o to, czego w tym czasie można się dowiedzieć – mówił marszałek Adam Struzik. – Podpisywane dziś porozumienie to gwarancja merytorycznych zajęć dla osób starszych.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi wiele działań, w które angażowane są osoby starsze. Wśród nich są liczne warsztaty tematyczne, kursy, konferencje, wycieczki i udział w wydarzeniach kulturalnych. Do cyklicznych wydarzeń należą też Sejmiki Senioralne, Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych oraz spotkania Mazowieckiej Rady Seniorów. Te inicjatywy skupiają przedstawicieli różnych środowisk senioralnych, reprezentujących m.in. uniwersytety trzeciego wieku, lokalne rady seniorów, organizacje pozarządowe oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Są dobrym czasem na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, bieżących problemów dotyczących osób starszych. To również momenty powstawania wielu cennych inicjatyw. Wiele z wniosków przekłada się później na pracę lokalnych rad czy organizacji pozarządowych, a także na tematykę realizowaną przez uniwersytety trzeciego wieku.

– Seniorzy są grupą narażoną na wykluczenie społeczne. Niekiedy ich wycofanie wynika z niechęci do wychodzenia z domu, z takiego zwykłego braku sił, słabej kondycji. Wiemy jednak, że zmotywowani ciekawymi zajęciami potrafią się zaktywizować, zorganizować i chętnie sięgają do proponowanych im działań – podsumowywała członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Współpraca z Polską Akademią Nauk pozwoli nie tylko wzbogacić ofertę spotkań organizowanych przez MCPS, ale też dotrzeć do szerszego grona seniorów z informacjami wynikającymi z osiągnięć nauki i techniki w różnych dziedzinach. Naukowcy z PAN-u będą podczas spotkań z seniorami popularyzować wiedzę o ekonomicznych, politycznych i społecznych zjawiskach współczesnego świata, zagrożeniach cywilizacyjnych, ale też kulturze i historii Polski, w tym kulturze języka polskiego z uwzględnieniem perspektywy społeczności lokalnych. Przedstawiana będzie też wiedza o historii i kulturze innych narodów oraz grup etnicznych, co z pewnością wpłynie na otwartość osób starszych i pozwoli przeciwdziałać ksenofobii i innym uprzedzeniom.

– Jednym z głównych celów działalności Polskiej Akademii Nauk jest upowszechnianie i promowanie wyników badań naukowych – mówi prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Potrzeba podniesienia jakości zajęć prowadzonych m.in. przez uniwersytety trzeciego wieku dotyczy szczególnie miejscowości, które nie mają zaplecza akademickiego. Współpraca nie będzie się jednak ograniczać tylko do wykładów w ramach uniwersytetów. Planowane są również wspólne konferencje, które pozwolą odpowiedzieć na bieżące wyzwania dotyczące tej części społeczeństwa i lepiej prowadzić politykę senioralną na Mazowszu.