Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

Mazowsze

Policja ogłasza nabory na przyszły rok

czwartek, 05 grudnia 2019 12:05 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Poszukiwani są kandydaci, którzy służbę pełniliby w następujących jednostkach:

  • Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Płocku i w Radomiu
  • Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
  • Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

Służbę w policji pełnić może obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych. Kandydat powinien mieć minimum średnie wykształcenie, a także zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Dodatkowo, powinien być to człowiek godny zaufania, który potrafi zachować tajemnicę i informacje niejawne. Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty: w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. Potrzebne będą:

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
  • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
  • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru dowód osobisty i książeczkę wojskową (jeżeli jest objęty ewidencją wojskową).

W 2020 roku planowanych jest w sumie sześć naborów: 27 lutego, 21 kwietnia, 13 lipca, 16 września, 5 listopada i 30 grudnia. Natomiast jeszcze w tym roku komenda na kandydatów czeka 30 grudnia.

Szczegółowe informacje na temat preferencji w zakresie wykształcenia i w zakresie posiadanych umiejętności kandydatów, informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Zapraszamy do nas: