Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Dziś jest: Poniedziałek, 25 stycznia 2021

Kozienice

Podnieś swoje kwalifikacje z ZDZ

czwartek, 16 stycznia 2020 13:28 / Autor: Kamil Zapora
fot. Radio Plus Radom
Kamil Zapora

Zespół Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach przygotował coś specjalnego dla osób, które już pracują, ale chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego i szkół policealnych dla dorosłych.

Oferta jest skierowana do osób dorosłych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć odpowiednie wykształcenie. - W przypadku liceum zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – dwa razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę – wyjaśnia Karolina Fryt, pełniąca obowiązki dyrektora Szkół ZDZ w Kozienicach.

Nauka w szkole twa trzy lata (6 semestrów) dla absolwentów gimnazjum oraz 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

ZDZ w Kozienicach oferuje również kształcenie w Szkole Policealnej na następujących kierunkach:- technik BHP – 1,5 roku- technik administracji – 2 lata- technik archiwista – 2 lata- opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata

W przypadku szkoły policealnej zajęcia także odbywają się w trybie zaocznym – dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę. Słuchaczem szkoły policealnej może zostać każda osoba, która jest pełnoletnia oraz posiada wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana.

- W trakcie trwania nauki słuchacze przystępują do egzaminu z kwalifikacji, składającego się z części praktycznej i teoretycznej – mówi Karolina Fryt. - Uzyskanie pozytywnego wyniku z obu egzaminów zapewnia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie, a także tytuł technika w danej profesji – dodaje:

Rekrutacja trwa do końca stycznia.