Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Jan z Dukli, prezbiter
Dziś jest: 08 lipca 2020

Końskie

Jubileusz PCPR w Końskich

wtorek, 21 stycznia 2020 11:13 / Autor: Marcin Prejs
fot. PCPR w Końskich
Marcin Prejs

Był czas na gratulacje i podziękowania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich obchodziło jubileusz 20-lecia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich jest jednostką powiatu, która jako jedyna realizuje zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Podlega bezpośrednio Zarządowi Powiatu i jako odrębna jednostka działa od stycznia 2000 roku. Misją PCPR jest wspieranie rodziny i osób w sytuacjach kryzysowych, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym oraz osobom, których funkcjonowanie dotknięte jest niepełnosprawnością, podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.

W styczniu mija 20 lat funkcjonowania jednostki. Pierwszym dyrektorem Centrum był Jacek Matera, który funkcję tę pełnił od 2 stycznia 2000 r. do 30 kwietnia 2003 r. Następnie stanowisko dyrektora pełniła Jadwiga Życka, która zarządzała Centrum w okresie od 1 maja 2003 r. do 27 listopada 2017 r. Obecnie dyrektorem PCPR w Końskich jest Urszula Przygodzka. Jak przyznaje, minione 20 lat były dobrym czasem dla PCPR, choć nie zawsze łatwym.

W okresie dwudziestoletniej działalności instytucja kilkukrotnie zmieniała swoją lokalizację. Początkowo zadania PCPR były realizowane przez Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego, który mieścił się przy ulicy Partyzantów 1, następnie siedziba wydziału została przeniesiona do budynku po Banku Spółdzielczym przy ulicy Zamkowej 7. Jako odrębna jednostka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa od 2000 roku. W 2002 r. PCPR został ponownie przeniesiony do budynku Starostwa Powiatowego i ulokowany na drugim piętrze, natomiast w 2006 r. został przeniesiony na parter. W lutym 2014 roku siedziba PCPR w Końskich została przeniesiona do wyremontowanego budynku po PUP, na ulicę Spółdzielczą 3, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich funkcjonuje 5 zespołów: Zespół Organizacyjno – Finansowy, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Zespól Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Zespół ds. Pomocy Rodzinie.

W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Celem działalności OIK jest udzielanie krótkoterminowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji przemocy domowej, ofiarom przemocy w celu zapobiegania powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. Profesjonalnej pomocy udziela się możliwie najszybciej po wystąpieniu zdarzenia kryzysowego.

Z pomocy Ośrodka może korzystać każdy bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie czy orientację seksualną.

W OIK poradnictwo prowadzi psycholog, jak również inni specjaliści w miarę potrzeby.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest koordynatorem Koneckich Dni Profilaktyki. Ponadto upowszechnia i popularyzuje wiedzę na temat sytuacji kryzysowych poprzez współuczestnictwo lub organizowanie spotkań różnych organizacji pomocowych.

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Końskich od 2008 r. pozyskuje dodatkowe środki dla Powiatu, realizując autorskie projekty w ramach środków unijnych: „My samodzielni”, „Równe szanse dla wszystkich”, „Zielone światło”.

Zapraszamy do nas: