Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Róża z Viterbo, dziewica i zakonnica
Dziś jest: Sobota, 06 marca 2021

Mazowsze

Sejmik Mazowsza przeciwko zmianie granic województwa

wtorek, 21 stycznia 2020 14:44 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Część mieszkańców Seredzic w gminie Iłża w powiecie radomskim chciała przyłączenia swojego sołectwa do powiatu starachowickiego w województwie świętokrzyskim. Inaczej sprawę ocenił mazowiecki Sejmik.

Sejmik Województwa Mazowieckiego negatywnie ocenił wniosek wójta Mirca w województwie świętokrzyskim, który chciał przyłączyć do swojej gminy część sołectwa Seredzice w gminie Iłża. Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie:

Przypomnijmy, że 19 listopada 2019 r. wójt gminy Mirzec zwrócił się do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy.

Z wnioskiem w powyższej sprawie wystąpili również mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Seredzice 512, oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Mieszkańcy jako argumenty za zmianą granic wskazali zachowanie więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz łatwiejszy dostęp do usług publicznych w gminie Mirzec i mieście Starachowice.

Również Rada Miejska w Iłży, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, negatywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek wskazując, że zmiana granic spowoduje zmniejszenie powierzchni gminy o 10ha, a w konsekwencji również jej rocznych dochodów. Zwrócono także uwagę, że zmiana granic związana jest z tym, że poza granicami gminy Iłża, a tym samym poza granicami województwa mazowieckiego, znajdą się ujęcia i zasoby wody w Seredzicach, które stanowią rezerwę strategiczną zapasu wody pitnej dla południowej części województwa mazowieckiego, w tym m.in. dla gmin: Iłża, Wierzbica, Skaryszew, Kowala oraz dla miasta Radomia.

Więcej o sprawie pisaliśmy TU: