Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Dziś jest: Poniedziałek, 25 stycznia 2021

Radomskie

Likwidacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy

piątek, 24 stycznia 2020 12:25 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Powiat radomski planuje zlikwidować Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy. Zajmą się tym radni na najbliższej sesji Rady Powiatu. W programie porządku jest również utworzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach.

Placówka oświatowa w Wierzbicy posiada 48 miejsc dla dziewcząt w wieku 13-18 lat. Obecnie przebywa w nim 32 wychowanki, które kształcą się w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w zawodach krawiec, fryzjer.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że liczba dziewcząt kierowanych do ośrodka zmniejsza się z roku na rok. W roku 2017 było 47 wychowanek, w 2018 i 2019 roku 32 wychowanki. - Pociąga to za sobą drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania ośrodka wobec zmniejszającej się z tego powodu sumy subwencji oświatowej przekazywanej na ten ośrodek. W poprzednich latach wysokość subwencji oświatowej przekazywanej na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w całości pokrywała koszty funkcjonowania placówki. W roku 2019 różnica miedzy wysokością subwencji a realnym kosztami funkcjonowania placówki wyniosła 362 335 zł - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Na terenie województwa mazowieckiego jest obecnie ponad 200 wolnych miejsc w tego typu placówkach. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli ościennych samorządów terytorialnych, na których to terenie znajdują się tego typu ośrodki wynika, iż ewentualne umieszczenie wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w innej placówce będzie możliwe.

Część nauczycieli i wychowawców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy jest zatrudniona na etatach w innych szkołach. Starostwo Powiatowe w Radomiu planuje wykorzystać obiekt po ewentualnej likwidacji na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W zamian Powiat Radomski planuje realizować program "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pomysł zyskał akceptację Wojewody Mazowieckiego, który jednocześnie zadeklarował wsparcie finansowe. W programie porządku jest również utworzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach. Z analiz wykonanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Radomiu, Iłży i Pionkach wynika, że z roku na rok zwiększa się liczba wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Odnotowano też wyraźny wzrost wydawanych opinii dotyczących Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W roku szkolnym 2018/2019 wydana aż o 52 opinie więcej w stosunku do roku poprzedniego.