Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Dziś jest: Poniedziałek, 25 stycznia 2021

Radomskie

Będzie nowa placówka oświatowa w powiecie radomskim

środa, 29 stycznia 2020 11:48 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W budynkach istniejącej szkoły rolniczej w Chwałowicach powstanie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Zdaniem władz powiatu radomskiego w ostatnich latach mamy do czynienia ze wzrostem zapotrzebowania na kształcenie specjalne, a istniejąca szkoła tego typu w Pionkach nie może już pomieścić większej liczby uczniów. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w piątek przez Radę Powiatu w Radomiu.

Z analiz wykonanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Radomiu, Iłży i Pionkach wynika, że z roku na rok zwiększa się liczba wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Coraz większą liczbę dzieci dotyka niepełnosprawność ruchowa, intelektualna w stopniu lekkim lub autyzm. Odnotowano też wyraźny wzrost wydawanych opinii dotyczących Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W roku szkolnym 2018/2019 wydano aż o 52 opinie więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Według starosty radomskiego Waldemara Trelki odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie jest rozwój szkolnictwa specjalnego. Taka placówka, która działa w ramach Zespołu Szkół imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, nie jest w stanie pomieścić większej liczby uczniów, wymagających specjalistycznej opieki. Stąd pomysł na stworzenie drugiej szkoły tego typu, która mieściłaby się w Chwałowicach.

- W naszym regionie jest niewiele placówek, które zapewniłyby całotygodniową opiekę nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Utworzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego jest propozycją, rekomendowaną przez Zarząd Powiatu, która mam nadzieję spotka się z przychylnością radnych. Za stworzeniem placówki przemawia nie tylko zapotrzebowanie społeczne, ale również zwiększone subwencje oświatowe dla kształcenia specjalnego. Powołanie Ośrodka nie zamyka jednocześnie szkoły w Chwałowicach, będzie ona nadal prowadzić swoją działalność, a jej budynki zostaną racjonalnie wykorzystane - powiedział starosta Trelka:

Starostwo w Radomiu planuje wykorzystać bazę lokalową, dydaktyczną i zasoby obecnego CKZIU w Chwałowicach, poprzez działające tam kursy kwalifikacyjne. Na ich bazie zostanie utworzona branżowa szkoła specjalna I stopnia, która będzie uczyć zawodów jak wędliniarz, pszczelarz czy kucharz. W skład Ośrodka będą wchodzić: szkoła podstawowa specjalna, branżowa szkoła I stopnia specjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy specjalna.

Sprawa uruchomienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach będzie przedmiotem obrad Rady Powiatu podczas najbliższej sesji, zaplanowanej na piątek, 31 stycznia. Jeśli radni wyrażą zgodę na utworzenie nowej placówki, jednym z pierwszych kroków będzie ogłoszenie konkursu na jej dyrektora, który zajmie się tworzeniem szkoły od podstaw.