Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Kamil de Lellis, prezbiter i zakonnik
Dziś jest: 14 lipca 2020

Przysucha

Nowe jednostki budżetowe w Wieniawie

wtorek, 25 lutego 2020 13:35 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W Wieniawie utworzono Zakład Usług Komunalnych i Centrum Usług Wspólnych. Z kolei Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy.

Wójt gminy Krzysztof Sobczak powiedział, że dynamika zmian legislacyjnych oraz nowe wyzwania stawiane przed samorządami, w połączeniu z systematycznym dążeniem do podnoszenia jakości życia mieszkańców, stawiają przed samorządami nowe wyzwania oraz determinują konieczność wprowadzania nowych rozwiązań będących odpowiedzią, z jednej strony na zmiany prawodawstwa, a z drugiej, zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez gminę.

Dlatego też powołano do istnienia dwie nowe jednostki: Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, którym pokieruje Karolina Kępczyńska oraz Centrum Usług Wspólnych w Wieniawie, którym pokieruje Katarzyna Pałczyńska. Podstawowym zadaniem Zakładu Usług Komunalnych będzie m.in. zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy, wydawania warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej, odczytywanie wodomierzy, naliczanie opłat za wodę, windykacja należności w tym zakresie, prowadzenie kontroli w gospodarstwach, świadczenie usług w zakresie wykonywania przyłączy, montaż wodomierzy, nadzór nad siecią i jej konserwacja wraz z drobnymi remontami.

Natomiast Centrum Usług Wspólnych to niezależna, budżetowa jednostka organizacyjna gminy, która prowadzi działalność finansowo księgową na rzecz innych powiązanych kapitałowo podmiotów – pozostałych jednostek organizacyjnych gminy. Co ważne, CUW posiada własne wydzielone zasoby i ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostarczanych usług, jak również za koszty swojej działalności.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, zatwierdził taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Wieniawa.

Cena wody na metr sześcienny dla gospodarstw domowych do celów socjalno-bytowych wynosi 2,52 zł netto, a ścieków 9,66 zł, równiez netto.

Z wójtem Krzysztofem Sobczakiem rozmawiał Radosław Mizera:

Zapraszamy do nas: