Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze
Dziś jest: 20 września 2020

REGION

W restauracji (przy stoliku) bez maseczek, u kosmetyczki - o ile to możliwe

środa, 13 maj 2020 18:18 / Autor: Weronika Chochoł
fot. pixabay.com (StockSnap)
Weronika Chochoł

Od poniedziałku, 18 pracę mogą wznowić zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne i lokale gastronomiczne. Wszystko musi odbywać się jednak przy zaostrzonym rygorze epidemiologicznym. 

Salony kosmetyczne:

Stanowiska ustawione powinny zostać w odległosci dwóch metrów. Jeśli nie jest to możliwe, rekomendowane jest zainstalowanie ekranów ochronnych pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia można zastosować na stanowiskach manicure, w celu oddzielenia personelu od klienta. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni. Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni stosować odzież i maseczki ochronne, a w razie konieczności także przyłbice lub gogle. Należy obowiązkowe jest również noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi.

Klienci powinni nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu. Nie powinni używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi, a także przychodzić na zabieg bez osób towarzyszących. Zapisy prowadzone są droga telefoniczną lub elektorniczną, nie funkcjonują poczekalnie, dlatego klient powinien pojawiać sie w salonie dokładnie o tej godzinie, na którą jest umówiony.

Podłogi, powierzchnie dotykowe i stanowiska pracy powinny być regularnie sprzątane i dezynfekowane. Zaleca się ograniczenie wystroju gabinetu do minimum;pozostawienie, w miarę możliwości, jak największej ilości powierzchni możliwych i szybkich do zdezynfekowania oraz zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

Dodatkowo, warto usunąć testery, a przybory, narzędzia czy akcesoria wielokrotnego zastosowania zastąpić jednorazowymi.

O zasadach odmrażania zakładów fryzjerskich pisaliśmy tutaj.

Restauracje: 

W restauracjach limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2). Każdy stolik musi być dezynfekowany po każdym kliencie, dodatkowo stoliki powinny stać z zachowaniem odległości 2 metrów. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;

Między gośćmi siedzącymi przy osobnych stolikach powinien zostać zachowanych minimum półtorametrowy dystans. Kucharze i obsługa lokalu zobowiązani są do noszenia maseczek oraz rękawiczek. Natomiast goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Należy ustalić i kontrolować maksymalną liczbę gości w restauracji – na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej (nie licząc tych wyłączonych z użytkowania). Informacja o maksymalnej liczbie powinna być umieszczona przy wejściu do lokalu. Należy również wyznaczyć bezpieczne strefy na zewnątrz dla gości oczekujących na wejściem, a w lokalu doprowadzać gości do konkretnego wolnego stolika.

Zarówno w lokalach kosmetycznych jak i gastronomicznych powinny być dostępne informacje o konieczności zachowania odpowiedniej higieny, bezpieczeństwa, ale także urządzenia do dezynfekcji rąk. 

Zmieniają się także zasady w komunikacji miejskiej. Od poniedziałku pasażerowie będą mogli zająć 30 procent wszystkich miejsc siedzących i stojących w autobusach, a nie - tak dotychczas - co drugie miejsce. O tym, czy nowe zasady będą obowiązywać mają decydować przewoźnicy.

 

Od 18 maja na orlikach czy boiskach będzie mogło będzie mogło ćwiczyć 14 osób oraz dwóch trenerów. Zmienią się również zasady ćwiczenia w halach i salach sportowych. Od przyszłego tygodnia na salach o wielkości do 300 m2. będzie mogło przebywać naraz 12 osób oraz trener. Na salach do 800 m2 - 16 osób oraz dwóch trenerów. Natomiast sale do tysiąca metrów kwadratowych. będą mogły przyjąć jednocześnie 24 osoby oraz dwóch trenerów, a sale powyżej tysiąca metrów kwadratowych. - 32 osoby oraz trzech trenerów.

Już od niedzieli, 17 maja do miejsc sprawowania kultu religijnego i na inne uroczystości religijne będzie mogło wejść więcej osób. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2. 

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

  • praktyczne w szkołach policealnych
  • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury.

Wszystkie szczegóły dotyczące III etapu odmrażania gospodarki znaleźć można tutaj.