Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica
Dziś jest: Środa, 25 listopada 2020

Radomskie

Gminy z radomskiego z dotacjami w ramach Funduszu Solidarnościowego

sobota, 30 maj 2020 15:53 / Autor: Radosław Mizera
foto: beejees/pixabay
Radosław Mizera

M.in. Skaryszew, Klwów, Gielniów, Przysucha, Wierzbica, Szydłowiec i Jastrzębia otrzymały wsparcie z Funduszu Solidarnościowego. W całym wojeództwie mazowieckim na ten cel przeznaczono ponad 11 mln złotych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało listy rekomendowanych wniosków w ramach programów: „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

W ramach „Opieki wytchnieniowej” przekazano ponad 4,5 mln zł. Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie: w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Z kolei w ramach „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” przekazano ponad 6,5 mln zł. Celem programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowa lista samorządów, które otrzymały wsparcie: