Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Wincenty a Paulo
Dziś jest: 27 września 2020

Końskie

Świętokrzyskie: Ponad 4 mln zł trafi do pieczy zastępczej

piątek, 05 czerwca 2020 09:25 / Autor: Marcin Prejs
fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Marcin Prejs

Pieniądze przeznaczone będą na zakup komputerów, oprogramowania oraz środków ochrony osobistej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje we współpracy z wojewodami projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest od maja do września 2020 roku. W skali kraju chodzi o pieniądze w wysokości 130 mln zł. Mówiła o tym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Barbara Socha.

Partnerską umowę z wiceminister podpisał w Kielcach wojewoda Zbigniew Koniusz. Mówił, że na terenie województwa świętokrzyskiego w pieczy zastępczej przebywa ponad 2 tysiące dzieci.

Budżet województwa świętokrzyskiego przeznaczony na realizację projektu wynosi 4.233.708 złotych. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego).

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone również na zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje 48 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz rodziny zastępcze, w których przebywa 2018 dzieci (w tym 1438 w rodzinach zastępczych i 580 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).