Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Andrzej Apostoł
Dziś jest: Poniedziałek, 30 listopada 2020

Mazowsze

Samorząd Mazowsza podsumował wydawanie środków unijnych w subregionie radomskim

środa, 10 czerwca 2020 12:04 / Autor: Weronika Chochoł
fot, Weronika chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Ponad 91 procent środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostało już zaangażowanych. 

Władze województwa odpowiadają za środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W bieżącym okresie najwięcej środków UE postanowiła skierować na gospodarkę niskoemisyjną (1,7 mld zł), rozwój regionalnego systemu transportowego (1,23 mld zł) czy działalność badawczo-rozwojową (1,22 mld zł). Jednak na dofinansowanie mogły liczyć też projekty dotyczące wdrażania e-usług, wsparcia MŚP czy infrastruktury w służbie zdrowia.

Ponad 91 procent środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zostało już zaangażowanych. W perspektywie unijnej 2014-2020 Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł.

- Radzimy sobie świetnie, ja mogę mieć tylko jeden apel do beneficjentów: starajmy się mierzyć wyżej. Jesteśmy jednym z liderów jeśli chodzi o ilość wniosków, ale ich wartość jest stosunkowo na niewielkie kwoty. Warto się zastanowić, czy realizując projekt, nie warto pójść szerzej... - apeluje Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego:

Beneficjentem środków jest m.in. Muzeum Wsi Radomskiej. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej, remont Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze oraz wymiana ogrodzenia skansenu w Radomiu od ulicy Szydłowieckiej trwają nieprzerwanie. - Bardzo serdecznie dziękuję, że możemy te inwestycje realizować. To ogromna roztropność samorządu województwa, że mimo tych ogromnych zakupów dla szpitali, my mogliśmy realizować nasze inwestycje - mówi Ilona Jaroszek - dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej i zaprasza turystów do odwiedzania placówek kultury:  

Subregion radomski jest drugim pod kątem pozyskiwania środków. Wyprzedzają go jedynie beneficjenci z Warszawy i okręgu metropolitalnego.

Największymi beneficjentami w regionie są samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne. Miasto Radom realizuje 31 projektów. Ich całkowita wartość to ponad 184 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 115,5 mln zł. Powiat radomski realizuje 6 projektów, których wartość wynosi 48 mln zł, a kwota dofinansowania z UE 37,5 mln zł. Z kolei powiat kozienicki, trzeci największy w subregionie beneficjent, otrzymał wsparcie na 9 projektów. Ich wartość to 23 mln zł, a dofinansowanie z UE 18 mln zł. 

- Gdybyśmy spojrzeli na to, jak rozkłada się dofinansowanie, pod kątem aktywności, skuteczności, jak również poszczególnych poziomów wsparcia dla subregionów widać tutaj zrównoważony rozwój województwa i skuteczną politykę zarządu - podkreśla Mariusz Frankowski - dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

Poza RPO WM samorząd Mazowsza wspiera również samorządy lokalne w ramach PROW. W sumie na działania dotyczące m.in. modernizacji dróg, gospodarki wodno-ściekowej, zabytków czy budowy i modernizacji targowisk władze Mazowsza miały do dyspozycji 88,4 mln EURO, czyli ok. 402 mln zł. Podpisanych zostało już ponad 2000 umów na kwotę 329,5 mln zł. Do beneficjentów z ziemi radomskiej trafiło już ponad 82,8 mln zł. Samorząd Mazowsza podpisał z nimi ponad 360 umów, najwięcej bo aż 268 w ramach działania LEADER.

- Myślę, że te inwestycje, które są widoczne i zmieniająca się ta nasza wieś to są wyniki działań samorządowców, ale również ludzi, którzy mieszkają na wsi i widzą potrzeby - mówi radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak

- Wypadałoby życzyć wszystkim samorządowcom i tym, którzy decydują o kryteriach przydziału tychże środków, aby były one jeszcze bardziej celowane i szyte na miarę - zauważa radny województwa mazowieckiego dr Tomasz Śmietanka

150 mln zł przeznaczonych zostało na walkę z koronawirusem. Obecnie samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.