Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Andrzej Apostoł
Dziś jest: Poniedziałek, 30 listopada 2020

Mazowsze

Mazowsze – 91 proc. zaangażowanych środków w ramach RPO WM!

wtorek, 16 czerwca 2020 17:32 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: Michał Słaby UMWM
Elżbieta Warchoł

Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Pod tym względem znajduje się w czołówce regionów.

Zaangażowano już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3300 umów, w ramach których trafiło do nich ponad 4,1 mld zł. – Utrzymujemy dobre tempo, co oznacza, że wykorzystamy efektywnie wszystkie przyznane nam fundusze – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Władze regionu odpowiadają za środki unijne w ramach regionalnego programu operacyjnego. W tej perspektywie unijnej (2014–2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł. W tym okresie najwięcej środków Unia Europejska postanowiła skierować na gospodarkę niskoemisyjną (1,7 mld zł), rozwój regionalnego systemu transportowego (1,23 mld zł) czy działalność badawczo-rozwojową (1,22 mld zł). Jednak na dofinansowanie mogły liczyć też projekty dotyczące wdrażania e-usług, wsparcia MŚP czy infrastruktury w służbie zdrowia.

3,5 tys. zatwierdzonych projektów na Mazowszu

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia. Podpisanych zostało już 3300 umów na kwotę 6,97 mld zł wkładu z UE, co stanowi 79 proc. całej alokacji. Zrealizowano już ponad 1775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 w ramach EFS.

– Polskie regiony, w tym Samorząd Województwa Mazowieckiego, jak zwykle pokazują, że bardzo dobrze radzą sobie z wdrażaniem środków europejskich. Nie dość, że wszystkie środki są sprawnie wydatkowane, to jeszcze Mazowsze było pierwszym w Europie regionem, który uruchomił środki europejskie na walkę z COVID-19. Te doświadczenia pokazują, że w nowej perspektywie unijnej 2021–2027, regionalne programy operacyjne powinny wdrażać jeszcze więcej środków – podkreśla Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM.

 150 mln zł na walkę z koronawirusem

Obecnie samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, wartość dofinansowania to 140 mln zł, w tym 124,9 z UE.