Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica
Dziś jest: Środa, 25 listopada 2020

Mazowsze

Strażacy! Ruszył nabór wniosków na termomodernizację strażnic OSP

środa, 24 czerwca 2020 15:42 / Autor: Radosław Mizera
archiwum UG Stromiec
Radosław Mizera

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty mogą:

- zrealizować termomodernizację budynku strażnicy, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacjifotowoltaicznych),

- zamontować instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej,

- wymienić kotły lub paleniska węglowe na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą,

- wyremontować instalację centralnego ogrzewania,

- ograniczyć zużycie energii elektrycznej przez modernizację istniejącego oświetlenia.

Wnioskodawcy mogą uzyskać dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lub pożyczkę. Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany nie przekracza 100 000 zł.Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa w terminie od 23 czerwca 2020 r. do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na: http://wfosigw.pl/oferta-finansowania/programy/programy-2020/pozostali-wnioskodawcy/ lub http://wfosigw.pl/oferta-finansowania/programy/programy-2020/jst