Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Benedykt z Nursji, opat, patron Europy
Dziś jest: 11 lipca 2020

Mazowsze

Budżet Obywatelski Mazowsza: zgłoszenia jeszcze tylko dzisiaj!

wtorek, 30 czerwca 2020 10:36 / Autor: Weronika Chochoł
fot. pixabay.com (422737)
Weronika Chochoł

Jeszcze tylko we wtorek, 30 czerwca można zgłaszać projektu do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do tej pory złożonych zostało ponad 120 projektów, a kolejnych ok. 130 czeka na ostatnie uzupełnienia.

Ostatnie projekty można zgłaszać jeszcze tylko dziś. Osoby, które składają je osobiście, mają czas do godz. 16.00 ci, którzy robią to za pomocą systemu swoje propozycje mogą zgłaszać do północy.

W puli pierwszej edycji Budzetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 milionów złotych. Do tej pory złożonych zostało ponad 120 projektów, a kolejnych ok. 130 czeka na ostatnie uzupełnienia. Zgłaszane projekty dotyczą m.in budowy zatok autobusowych, chodników czy ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich, ale także budowy boisk czy organizowania różnego rodzaju akcji profilaktycznych.

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

Projekty można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM na stronie internetowej bom.mazovia.pl oraz osobiście.

Następnym etapem inicjatywy będzie ocena zgłoszonych projektów - wyjaśnia Marta Milewska - rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Ocena projektów potrwa do końca sierpnia. Do 7 września zaprezentowana zostanie informacja o wynikach oceny, do 7 października Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzy ewentualne odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Na projekty głosować będzie można od 26 października do 16 listopada, natomiast ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do końca września.

Zapraszamy do nas: