Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: święci męczennicy Poncjan, papież, i Hipolit, prezbiter
Dziś jest: 13 sierpnia 2020

Mazowsze

2,6 mld zł wsparcia z ZUS dla Mazowsza

piątek, 03 lipca 2020 13:20 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: pixabay/adam_gorka
Elżbieta Warchoł

ZUS podsumowuje dotychczasową pomoc zrealizowaną w ramach tarczy antykryzysowej. Ogromna część wsparcia trafiła do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił statystyki dotyczące dwóch najpopularniejszych instrumentów łagodzenia skutków ekonomicznych pandemii COVID-19. Do 2 lipca mazowieckie placówki ZUS zwolniły z obowiązku opłacania składek na kwotę ponad 2 mld zł. Popularnością cieszyły się także świadczenie postojowe. W regionie wypłacono już na ten cel 619 mln zł. Suma wsparcia z tytułu zwolnień ze składek i świadczeń postojowych wyniosła do tej pory 2 mld 630 mln zł. W całej Polsce pomoc opiewa na 15,5 mld zł, więc udział w tej kwocie dla mieszkańców województwa mazowieckiego to aż 17% - informuje Piotr Olewiński Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek można było złożyć tylko do 30 czerwca. Chodzi o umorzenie składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r., a jeżeli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start albo osiągnął wyższy przychód i niski dochód, to mógł wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki będą traktowane przez ZUS tak, jakby były opłacone, więc ubezpieczeni nie stracą prawa do późniejszych świadczeń - mówi Piotr Olewiński Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Mazowszu.

Z pełnego zwolnienia ze składek mogły skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Z pomocy mogli skorzystać także samozatrudnieni, których przychód jest niższy niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Składki można umorzyć także wtedy, gdy przychód będzie wyższy, ale dochód wyniesie mniej niż 7 tys. zł. Z kolei świadczenie postojowe przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii COVID-19. Jednorazowe wsparcie wynosi maksymalnie 2080 zł, ale pieniądze można otrzymać nawet 3 razy.

Przedsiębiorcy składają wniosek o świadczenie postojowe osobiście, natomiast w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne wniosek składa ich zleceniodawca lub zamawiający. Aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny należy złożyć specjalne oświadczenie, w którym stwierdzamy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Urząd przypomina, że obecnie wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej można składać wyłącznie elektronicznie poprzez www.pue.zus.pl. Od 21 czerwca poprzez PUE można już także wnioskować o nowe świadczenie, tj. dodatek solidarnościowy.

Więcej informacji o wsparciu realizowanym przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej znajduje się na stronie www.zus.pl. - dodaje Piotr Olewiński Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. 

Tag:
ZUS
Zapraszamy do nas: